Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Štátna vodná správa

Štátna vodná správa.

 

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja – aktualizácia 2013

 

Verejné kanalizácie

Verejné kanalizácie sprievodná správa 2013 (PDF, 427 kB) 

Zoznam príloh - Plán VK 2013 (PDF, 106 kB) 

Príloha č. 1 VK 2013   (XLS, 127 kB)

Príloha č. 2 VK 2013 (XLS, 2 MB)

Príloha č. 3 VK 2013 (XLS, 98 kB) 

 

Verejné vodovody

Verejné vodovody sprievodná  správa 2013 (PDF, 638 kB) 

Zoznam príloh k Plánu VV 2013 (PDF, 101 kB)

Príloha č. 01 VV 2013 (XLS, 23 kB)

Príloha č. 02 VV 2013 (XLS, 42 kB)

Príloha č. 03 VV 2013 (XLS, 22 kB) 

Príloha č. 04 VV 2013 (XLS, 26 kB) 

Príloha č. 05 VV 2013 (XLS, 850 kB)

Príloha č. 06 VV 2013 (XLS, 45 kB)

Príloha č. 07 VV 2013 (XLS, 50 kB)

Príloha č. 08 VV 2013 (XLS, 20 kB)

Príloha č. 09 VV 2013 (XLS, 99 kB)