Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Ochrana Prírody

RUSES Regionálny územný systém ekologickej stability okresu

Chránené vtáčie územia v TNK 

Chránené stromy v TNK  (HTM, 37 kB)

Chránené územia v TNK  (HTM, 174 kB)

Územia európskeho významu v TNK  (PDF, 362 kB)

Upozornenie chovateľov na certifikáty pre exempláre označené fotografiami 

 

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/informacie-zacatych-spravnych-konaniach/krajsky-urad-zivotneho-prostredia-trencin/obvodny-urad-trencin/okresny-urad-trencin-3.html 

 

Ochrana prírody – stručná legislatíva (PDF, 119 kB)                         

 

Legislatíva 

http://www.minzp.sk/files/dokumenty/legislativa/prehlad-aktualnej-enviromentalnej-legislativy/zoznam-k-31.1-2014.pdf

 

Dôležité linky

Biele Karpaty >>>

http://www.bielekarpaty.sk/, http://www.sopsr.sk/index.php?page=posobnost&id=12

Správa CHKO Malé karpaty >>>

http://www.sopsr.sk/index.php?page=posobnost&id=11

Správa CHKO Záhorie >>>

http://www.sopsr.sk/index.php?page=posobnost&id=17

Správa CHKO Ponitrie >>>

http://www.sopsr.sk/strazovskevrchyweb/http://www.sopsr.sk/web/?cl=11215

Správa CHKO Kysuce >>>

http://www.sizp.sk/http://www.ssj.sk/http://www.minzp.sk/