Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2018, Pondelok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Zamestnanci odboru  |  Vzory tlačív
  • 03.01.2018 Rozhodnutie -2018/000202 "Rybochovné zariadenie – FISH ĎURĎOVÉ" Zámer sa nebude posudzovať  v zmysle zákona NR SR č. 24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie
  • 16.11.2017 ,,Rybochovné zariadenie – FISH ĎURĎOVÉ" -  Zámer v zmysle zákona NR SR č. 24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie
  • 27.07.2017 ,,Úprava toku – Líščí potok k. ú. Prečín“  - Zámer na vykonanie činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie