Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. február 2019, Sobota
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Zamestnanci odboru  |  Vzory tlačív
  • 13.02.2019 - Zoznam stacionárnych zdrojov v okrese Považská Bystrica prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá.
  • 04.02.2019 - Informácia o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a výkup odpadov, Považská Bystrica, Podhradie“ + oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
  • 29.01.2019 - Oznámenie o zámere + Zámer „Zberný Dvor Považská Bystrica“
  • 07.01.2019 - Oznámenie o zámere „Obytný súbor  FIM“
  • 04.01.2019 - Rozhodnutie OÚ-PB-OSZP–2019/000058 - Navrhovaná činnosť Bytový dom „RESIDENCE TWINS“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie