Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2018, Piatok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Zamestnanci odboru  |  Vzory tlačív
 • 22.11.2018 Oznámenie o zámere Bytový dom „RESIDENCE TWINS“, Považská Bystrica, Bytový dom „B.D. Manín“ Považská Bystrica
 • 16.11.2018 Navrhovaná činnosť Nakladanie s odpadmi MC“ - Orlové (PDF, 814 kB)
 • 05.11.2018 Oznámenie o prerokovaní návrhu „Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy“  na roky 2019 - 2048
  • oznámenie (PDF, 496 kB) - verejné prerokovanie sa uskutoční 19.11.2018 o 14.00 na okresnom úrade Považská Bystrica vo veľkej zasadačke na prízemí
 • 08.10.2018 Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu pripomienky  k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán obce Stupné“  do 10 dní od zverejnenia  oznámenia podľa § 6 ods. 6 a 7

                           na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti  o životné prostredie,

                                            Centrum1/1, 017 01 Považská Bystrica

                           e-mail:      daniela.bencova@minv.sk

                           telefón :    042/4300195

                           Konzultácie podľa § 6 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať na Okresnom úrade Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum1/1, 017 01 Považská Bystrica

                           v pracovných dňoch počas úradných hodín počas celého procesu posudzovania. Prípadný záujem o konzultácie doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom

                           Rozsah hodnotenia (PDF, 352 kB)

 • 20.09.2018 Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu pripomienky  k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán obce Dolná Mariková“  do 10 dní od zverejnenia  oznámenia podľa § 6 ods. 6 a 7

                           na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti  o životné prostredie,

                                            Centrum1/1, 017 01 Považská Bystrica

                           e-mail:      daniela.bencova@minv.sk

                           telefón :    042/4300195

                           Konzultácie podľa § 6 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať na Okresnom úrade Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum1/1, 017 01 Považská Bystrica

                           v pracovných dňoch počas úradných hodín počas celého procesu posudzovania. Prípadný záujem o konzultácie doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom

                           Rozsah hodnotenia (PDF, 353 kB)

 

 

 • 20.09.2018 Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu pripomienky  k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán obce Domaniža“  do 10 dní od zverejnenia  oznámenia podľa § 6 ods. 6 a 7

                           na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti  o životné prostredie,

                                            Centrum1/1, 017 01 Považská Bystrica

                           e-mail:      daniela.bencova@minv.sk

                           telefón :    042/4300195

                           Konzultácie podľa § 6 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať na Okresnom úrade Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum1/1, 017 01 Považská Bystrica

                           v pracovných dňoch počas úradných hodín počas celého procesu posudzovania. Prípadný záujem o konzultácie doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom

                           Rozsah hodnotenia (PDF, 352 kB)

 

 • 20.09.2018 Rozhodnutie OÚ-PB-OSZP–2018/008130  - „Zmena a doplnok č. 3 územného plánu obce  Dolný Lieskov“
 • 11.09.2018 Oznámenie o zámere - Nakladanie s odpadmi MC - „Areál tzv. malého priemyselného parku"
  • Oznámenie (PDF, 249 kB)
  • Zámer (PDF, 1 MB)
  • Prílohy - 1 (PNG, 2 MB)  2 (PNG, 329 kB)  3 (PDF, 473 kB)  4 (PDF, 319 kB)  4b (PDF, 89 kB)

 

 • 10.08.2018 Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu pripomienky  k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán obce Udiča“  do 10 dní od zverejnenia  oznámenia podľa § 6 ods. 6 a 7  

                           na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti  o životné prostredie,

                                            Centrum1/1, 017 01 Považská Bystrica

                           e-mail:      daniela.bencova@minv.sk

                           telefón :    042/4300195

                           Konzultácie podľa § 6 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať na Okresnom úrade Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum1/1, 017 01 Považská Bystrica

                           v pracovných dňoch počas úradných hodín počas celého procesu posudzovania. Prípadný záujem o konzultácie doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom

                           Rozsah hodnotenia (PDF, 328 kB)