Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2020, pondelok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Zamestnanci odboru  |  Vzory tlačív

 

 

09.12.2019 -  oznámenie o zámere „Terénne úpravy Rozkvetovej jamy“

02.12.2019 - Oznámenie o strategickom dokumente – „Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Bodiná“

14.09.2019 - „Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Dolná Mariková“ (PDF, 164 kB)

20.09.2019 - „Záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu Územný plán obce Domaniža“

28.08.2019 - „Správa o hodnotení strategického dokumentu“+ Návrh dokumentu + informácia pre verejnosť Dolná Mariková

09.08.2019 - „Zmeny a doplnky  č.1. Územného plánu obce Malé Lednice“ – rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

15.07.2019 - „Zmeny a doplnky č.5. Územného plánu obce Hatné“ – rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

10.07.2019 - „Oznámenie o strategickom dokumente – „Zmeny a doplnky č.1. Územného plánu obce Malé Lednice“

29.05.2019  - Oznámenie o strategickom dokumente – „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Hatné“ – oznámenie o začatí zisťovacieho konania, možnosti konzultácii

20.03.2019  - Informácia o verejnom prerokovaní - Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Domaniža“ ( ďalej len „správa o hodnotení strategického dokumentu“) a návrhu Územného plánu obce Domaniža (PDF, 149 kB)

20.03.2019 - Správu o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Domaniža“ a návrh Územného plánu obce Domaniža - informácie pre verejnosť a informácie o konzultácii

 

  • 13.02.2019 - Zoznam stacionárnych zdrojov v okrese Považská Bystrica prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá.
  • 04.02.2019 - Informácia o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a výkup odpadov, Považská Bystrica, Podhradie“ + oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
  • 29.01.2019 - Oznámenie o zámere + Zámer „Zberný Dvor Považská Bystrica“