Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. august 2018, Sobota
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Zamestnanci odboru  |  Vzory tlačív
  • 10.08.2018 Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu pripomienky  k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán obce Udiča“  do 10 dní od zverejnenia  oznámenia podľa § 6 ods. 6 a 7  

                           na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti  o životné prostredie,

                                            Centrum1/1, 017 01 Považská Bystrica

                           e-mail:      daniela.bencova@minv.sk

                           telefón :    042/4300195

                      Konzultácie podľa § 6 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať na Okresnom úrade Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum1/1, 017 01 Považská Bystrica

                      v pracovných dňoch počas úradných hodín počas celého procesu posudzovania. Prípadný záujem o konzultácie doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom

                      Rozsah hodnotenia (PDF, 328 kB)