Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok

Faktúry

Číslo faktúry Príjemca tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Mena Označenie tovary/služby
171000119002013832019 RO MV SR Automobilové opravovne MV SR a.s. 44855206 12. 12. 2019 571.63 EUR Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne

Adresa dodávateľa Číslo zmluvy Číslo objednávky
Sklabinská 20,831 06 Bratislava,SK SHNM-OD-2018/001561-002 6900079862

Číslo položky Názov položky Faktúrované množstvo Merná jednotka Cena bez DPH na mernú jednotku Suma vrátane DPH
00010 Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné 1.000 LE 476.36 571.63

» Späť