Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok

Faktúry

Číslo faktúry Príjemca tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Mena Označenie tovary/služby
177000119002012252019 RO MV SR Iľko Ľubomír 35278579 12. 12. 2019 1399.30 EUR Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia

Adresa dodávateľa Číslo zmluvy Číslo objednávky
Prostejovská 13,080 01 Prešov,SK CPPO-OMTZ-2019/004053-006 6900080796

Číslo položky Názov položky Faktúrované množstvo Merná jednotka Cena bez DPH na mernú jednotku Suma vrátane DPH
00010 Školenia, kurzy, semináre, porady, konfe 1.000 LE 1166.08 1399.30

» Späť