Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Miesto:
Žiadosť o poskytnutie informácie, rôzne návrhy, podnety, sťažnosti a iné podania je možné podať v podateľni Okresného úradu Michalovce alebo priamo na príslušnom organizačnom útvare Okresného úradu Michalovce.

Čas:
Informáciu možno žiadať:

  • nepretržite (písomne, faxom, elektronickou poštou)
  • v čase úradných hodín (osobne, telefonicky)

Úradné hodiny:

Pondelok:         8.00  -  15.00

Utorok:            8.00  -  15.00

Streda:            8.00  -  17.00

Štvrtok:           8.00  -  15.00

Piatok:            8.00  -  14.00   

Spôsob, akým možno získať informácie:

Písomne/poštou:

Okresný úrad Michalovce
Námestie slobody 1
071 01 Michalovce

Telefonicky: sekretariát prednostu: 056/6280 701
Faxom: 056/6280 702
Mailom: TA.13G4@G4.FO3G@

Žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať písomne, ústne, faxom, telefonicky, elektronickou poštou. Zo žiadosti adresovanej okresnému úradu musí byť zrejmé:

  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  • jeho adresa pobytu alebo sídlo,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (písomne, emailom ...).

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, okresný úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil.