Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. november 2020, štvrtok

Objednávky

Číslo objednávky Objednávateľ Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Cena s DPH Mena Predmet objednávky
2000003177 Centrum účelových zariad. Kloučková Ľudmila-VINEX 33026751 7. 1. 2020 5839.60 EUR Potraviny

Adresa dodávateľa Číslo zmluvy
Černovských Martýrov 8564/17,034 06 Ružomberok,SK DODATOK Č.1 CUZ-D21-235/2019

Číslo položky Názov položky Množstvo Merná jednotka Cena s DPH na mernú jednotku Cena spolu
00010 DON pivo 20 20.000 LE 176.65 3533.00
00020 DON vratné obaly 0 20.000 LE 80.00 1600.00

» Späť