Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. november 2020, štvrtok

Objednávky

Číslo objednávky Objednávateľ Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Cena s DPH Mena Predmet objednávky
2000062679 RO MV SR INTEN-EURA správa domov s.r.o. 46779841 24. 9. 2020 53.54 EUR Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností

Adresa dodávateľa Číslo zmluvy
M.Pišúta 1119/23,031 01 Liptovský Mikuláš,SK ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY 116/200

Číslo položky Názov položky Množstvo Merná jednotka Cena s DPH na mernú jednotku Cena spolu
00010 fond opráv LM, Morušová 522-10/2020 1.000 LE 41.45 41.45
00020 poistenie LM, Morušová 522-10/2020 1.000 LE 1.83 1.83
00030 popl. za správu LM, Morušová 522-10/2020 1.000 LE 9.00 9.00
00040 výkon zástupcu LM, Morušová 522-10/2020 1.000 LE 1.26 1.26

» Späť