Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. november 2020, štvrtok

Objednávky

Číslo objednávky Objednávateľ Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Cena s DPH Mena Predmet objednávky
2000062682 RO MV SR ByPo s.r.o. 31579175 1. 9. 2020 38.96 EUR Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností

Adresa dodávateľa Číslo zmluvy
A.Bernoláka 6,034 50 Ružomberok,SK ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY CPZA-ON

Číslo položky Názov položky Množstvo Merná jednotka Cena s DPH na mernú jednotku Cena spolu
00010 ZA-CP-fond opráv-Turík 78,byt č.5- 09/20 1.000 LE 0.93 0.93
00020 ZA-CP-fond prev.-Turík 78,byt č.5 -09/20 1.000 LE 32.99 32.99
00030 ZA-CP-správa-Turík 78,byt č.5 -09/2020 1.000 LE 5.04 5.04

» Späť