Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda

Objednávky

Číslo objednávky Objednávateľ Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Cena s DPH Mena Predmet objednávky
2099002383 RO MV SR TECHNO GROUP s.r.o. 35838213 4. 8. 2020 486.48 EUR Revízie prístrojov HaZZ

Adresa dodávateľa Číslo zmluvy
Limbašská cesta 4,902 03 Pezinok,SK OVO-2018/000390-09

Číslo položky Názov položky Množstvo Merná jednotka Cena s DPH na mernú jednotku Cena spolu
00010 Odborná prehliadka a skúška ADP 1.000 LE 486.48 486.48

» Späť