Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2020, štvrtok

Objednávky

Číslo objednávky Objednávateľ Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Cena s DPH Mena Predmet objednávky
6900052720 RO MV SR MESSER TATRAGAS s.r.o. 00685852 22. 8. 2019 396.05 EUR Chemikálie pre laboratóriá KCHL CO

Adresa dodávateľa Číslo zmluvy
Chalúpkova 9,819 44 Bratislava,SK CPKE-OMTZ-2019/003088

Číslo položky Názov položky Množstvo Merná jednotka Cena s DPH na mernú jednotku Cena spolu
00010 Redukč.ventil s prípojkou na dusík 1.000 ST 396.05 396.05

» Späť