Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2020, štvrtok

Objednávky

Číslo objednávky Objednávateľ Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Cena s DPH Mena Predmet objednávky
6900052739 RO MV SR PRIMA INVEST s.r.o. 31644791 22. 8. 2019 2856.12 EUR Údržba - Budov, objektov alebo ich častí

Adresa dodávateľa Číslo zmluvy
Bakossova 60,974 01 Banská Bystrica,SK OVO-2019/00233-040

Číslo položky Názov položky Množstvo Merná jednotka Cena s DPH na mernú jednotku Cena spolu
00010 Novosvetská, oprava podláh 1.000 LE 2856.12 2856.12

» Späť