Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota

Objednávky

Číslo objednávky Objednávateľ Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Cena s DPH Mena Predmet objednávky
6900080796 RO MV SR Iľko Ľubomír 35278579 12. 12. 2019 1399.30 EUR Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia

Adresa dodávateľa Číslo zmluvy
Prostejovská 13,080 01 Prešov,SK CPPO-OMTZ-2019/004053-006

Číslo položky Názov položky Množstvo Merná jednotka Cena s DPH na mernú jednotku Cena spolu
00010 Školenia, kurzy, semináre, porady, konfe 1.000 LE 1399.30 1399.30

» Späť