Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota

Objednávky

Číslo objednávky Objednávateľ Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Cena s DPH Mena Predmet objednávky
6900080842 RO MV SR Ústredie práce,sociálnych vecí 30794536 29. 11. 2019 1627.42 EUR Plyn

Adresa dodávateľa Číslo zmluvy
Špitálska 8,812 67 Bratislava,SK ZMLUVA O VÝPOŽIČKE Č. 2/2017 A

Číslo položky Názov položky Množstvo Merná jednotka Cena s DPH na mernú jednotku Cena spolu
00020 plyn-Gelnica-11/2019 1.000 LE 1627.42 1627.42

» Späť