Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Horné Orešany

 

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole (PDF, 1 MB)

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o Jednoduché pozemkové úpravyv kat. území Horné Orešany. lokalita Holý vrch a Dolné pole (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Horné Orešany (PDF, 2 MB)
   príloha (PDF, 995 kB)

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horné Orešany č. OÚ-TT-PLO-2019/001512 zo dňa 23.05.2019 nadobudlo právoplatnosť 03.07.2019.

OÚ Trnava, pozemkový a lesný odbor v spolupráci s obcou Horné Orešany zvoláva Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole, ktoré sa bude konať dňa 10.09.2019 o 17 00 hod. v Kultúrnom dome v Horných Orešanoch:

verejná vyhláška (PDF, 395 kB)                               stanovy - návrh (PDF, 29 kB)