Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2018, Pondelok
 

Zasadnutie členov podskupiny na riešenie problematiky podvodnej kamiónovej dopravy multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

08. 08. 2017

Dňa 6. septembra 2017 o 13.00 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska č. 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie členov podskupiny na riešenie problematiky podvodnej kamiónovej dopravy multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Program zasadnutia

  1. Otvorenie
  2. Informácia o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES), ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES a nariadenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh,        Doc. 9668/17 TRANS 212 CODEC 923  
  3. Informácia o možnostiach vykonávať v zaznamenaných a evidovaných prípadoch fantómových prepravcov postih právnických osôb podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení zákona č. 316/2016 Z. z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  4. Príprava bezpečnostných akcií s odborom dopravnej polície Prezídia Policajného zboru
  5. Diskusia
  6. Záver
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy