Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Prezident Policajného zboru

gen. Mgr. Milan Lučanský

gen. Mgr. MILAN LUČANSKÝ


Narodený: 10. februára 1969 v Poprade

Vzdelanie:

1998 - 2003  - Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
1983- 1988  -  Stredné odborné učilište chemické Svit

Priebeh služby:

od 1. 6. 2018 - prezident PZ

2016 - 2018 - generálny riaditeľ SKIS MV SR 
2012 - 2016 - 1. viceprezident PZ
2012 - zástupca riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite
2010 - starší referent OVK OKP Úradu justičnej a kriminálnej polície OR PZ v Žiline
2008 - 2010 - riaditeľ odboru STRED Úradu boja proti organizovanej kriminalite PPZ
2005 - 2008 - vedúci oddelenia odhaľovania odboru STRED ÚBOK PPZ
2004 - 2005 - vedúci oddelenia odhaľovania odboru boja proti organizovanej kriminalite STRED ÚBOK PPZ
2000 - 2004 - starší referent špecialista oddelenia Žilina OOTČ STRED ÚOTČ SKFP PPZ
1999 - 2000 - starší referent oddelenia Žilina OOTČ STRED ÚOTČ SKFP PPZ
1998 - 1999 - starší referent oddelenia OTČ Žilina ÚOTČ SKFP PPZ
1997 - 1998 - starší referent operatívneho oddelenia OKP KR PZ Žilina
1997 - starší referent ONK OKP OR PZ Martin
1994 - 1997 - starší referent ONK OKP OV PZ Martin
1993 - referent ONK OKP OV PZ SR Martin
1991 - 1993 - inštruktor skupiny obrany a telesnej prípravy OV PZ SR Martin
1990 - 1991 - starší inšpektor OO PZ Martin OV PZ Martin
                                         OO PZ SR Liptovský Hrádok OV PZ SR LM
                                         OO VB Liptovský Hrádok OS ZNB LM
1989 - 1990 - frekventant PÚ VB pre SR Pezinok