Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Akčný plán

Výzva 07/2022 - Ukončené (PDF, 326 kB) 

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 153 kB)

Register doručených žiadosti 07/2022 (PDF, 407 kB)

Príloha č. 2 - Hodnotiaci hárok (PDF, 388 kB)

Príloha č. 3 - Kontrolný list (PDF, 610 kB)

Príloha č. 6 - Zoznam merateľných ukazovateľov (PDF, 460 kB)

Návod na podanie cez UPVS pre RP_Okresný úrad Bardejov (PDF, 801 kB)

Zápisnica zo zasadnutia RV_31.05.2022 (PDF, 945 kB)

Zápisnica per rollam_07.06.2022 (PDF, 3 MB)

Zápisnica zo zasadnutia RV 28.06.2022 (PDF, 2 MB)

Zápisnica zo zasadnutia RV 02.08.2022 (PDF, 1 MB)


Oznámenie o výsledku volieb zástupcov sociálno-ekonomických partnerov patriacich do NRO Bardejov za ekonomickú oblasť za člena RV NRO Bardejov (PDF, 255 kB)

Oznámenie o výsledku volieb zástupcov sociálno-ekonomických partnerov patriacich do NRO Bardejov za sociálnu oblasť za člena RV NRO Bardejov (PDF, 254 kB)

Oznámenie o výsledku volieb zástupcu obcí a miest patriacich do NRO Bardejov za člena RV NRO Bardejov (PDF, 247 kB)

Opakovaná výzva na predkladanie nominácii členov za sféru sociálno-ekonomických partnerov riadiaceho výboru NRO Bardejov za SOCIÁLNU OBLASŤ (PDF, 279 kB)

Opakovaná výzva na predkladanie nominácii členov za sféru sociálno-ekonomických partnerov riadiaceho výboru NRO Bardejov za EKONOMICKÚ OBLASŤ (PDF, 279 kB)

Štatút a rokovací poriadok riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Bardejov

Výzva na predkladanie nominácii členov za sféru sociálno-ekonomických partnerov riadiaceho výboru NRO Bardejov za SOCIÁLNU OBLASŤ (PDF, 477 kB)

Výzva na predkladanie nominácii členov za sféru sociálno-ekonomických partnerov riadiaceho výboru NRO Bardejov za EKONOMICKÚ OBLASŤ (PDF, 477 kB)

Rozhodnutie zriadenia Riadiaceho Výboru NRO Bardejov

Výzva 06/2021 - Ukončené (PDF, 532 kB)

Register doručených žiadosti 06/2021 (PDF, 596 kB)

Register doručených žiadosti 05/2021 (PDF, 226 kB)

Výzva 05/2021 - Ukončené (PDF, 541 kB)

Register doručených žiadosti 04/2020 (PDF, 447 kB) 

Výzva 04/2020 - Ukončené (PDF, 518 kB) 

Výzva 03/2019 - Ukončené (PDF, 359 kB)

Výzva 02/2019 - Ukončené (PDF, 343 kB)

Výzva 01/2018 - Ukončené (PDF, 310 kB)

Oznámenie - Ukončené (PDF, 196 kB)

Prehľad žiadostí čerpania RP (PDF, 472 kB) 

336/2015 Z. z. - Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov

539/2008 Z. z. - Zákon o podpore regionálneho rozvoja (PDF, 239 kB)

Akčný plán rozvoja okresu Bardejov 2018 - 2022 (PDF, 1 MB)

Akčný plán rozvoja okresu Bardejov 2018 - 2022 v znení dodatku č. 1 (PDF, 1 MB)