Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie

• Podieľa sa na výchove a vzdelávaní zdravotne postihnutých detí, zabezpečuje aktívnu účasť ich rodín a poskytuje rehabilitačné a terapeutické služby
• Zabezpečuje komplexný diagnostický proces a na základe  získaných poznatkov vypracúva návrh na primeraný spôsob výchova a vzdelávania zdravotne postihnutých detí
• Sleduje a vyhodnocuje vhodnosť zaškolenia a školský vývin zdravotne postihnutých detí
• Spolupracuje s pedagógmi škôl a školských zariadení najmä pri individuálnych formách výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých detí
• Vykonáva poradenskú činnosť pre zdravotne postihnuté deti v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovy k manželstvu a rodičovstvu
• Zapožičiava zdravotne postihnutým deťom, ktoré sú v starostlivosti poradne, na čas potreby kompenzačné pomôcky
• Pripravuje pre príslušné orgány podklady na rozhodovanie o zaradení alebo preradení detí do materských škôl a základných škôl alebo do špeciálnych škôl
• Poskytuje odbornú pomoc pedagógom, školským psychológom, výchovným poradcom a príslušným orgánom
• Podieľa sa na tvorbe a overení nových špeciálnopedagogických metód a postupov
• Vypracúva metodické materiály

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]