Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Súťaže

 

 Predmetové olympiády

Jazykové olympiády

Záujmovo-umelecké súťaže

Športové súťaže                                                            

Súťaže mimo kalendára

Stredné školy

 

Organizácia súťaží, legislatíva a koordinátori súťaží

Súťaže žiakov ZŠ, ZUŠ a SŠ sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, vytvárajú podmienky na rozvoj mimoriadne nadaných detí a mládeže.

Legislatíva k súťažiam:

19.6.2017

Informácia:
Dňom 1. júna 2017 nadobúdajú účinnosť Smernica č. 23/2017 o súťažiach a Príkaz ministra č. 24/2017, ktorým sa vydáva Štatút Rady ministra pre oblasť súťaží a pre riešenie úlohy podpory nadanej mládeže,
ktoré sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v záložke Legislatíva/Vnútorné rezortné predpisy
http://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2017/ .

- Zákon č. 596/2003 Z.z. (PDF, 277 kB) (pdf, 270,6kB) o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonovv v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 597/2003 Z.z. (PDF, 67 kB) (pdf, 65,4kB) o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Smernica MŠVVaŠ SR č 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení (PDF, 474 kB)(pdf, 463,2 kB)
- Smernica č. 44/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení športových súťaží detí a žiakov škôl (PDF, 506 kB)(pdf, 493,8 kB)
- Smernica č. 6/2013, ktorou sa mení smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení (PDF, 121 kB) (pdf, 118,6kB)

- Metodický pokyn odboru školstva Okresného úradu Trenčín 2/2017: FINANČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽÍ ŽIAKOV
  
          Metodický pokyn súťaže_2017 (PDF, 190 kB)
            Metodický pokyn súťaže - prílohy 1 (XLS, 188 kB)
            Metodický pokyn súťaže - prílohy 2 (XLS, 48 kB)

 

Vedomostné a záujmovo umelecké súťaže-Organizácia súťaží a koordinátori súťaží

Športové súťaže-Organizácia súťaží a koordinátori súťaží


 - Informácie o olympiádach a súťažiach pre stredné školy sú na www.kcvc.sk
 
 
 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]