Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. február 2023, nedeľa
 

Dotácie v oblasti prevencie kriminality

Prevencia kriminality  |  Vojnové hroby  |  Informácie organizačného odboru

Dotácie v oblasti prevencie kriminality

Podľa § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  „Rada vlády SR pre prevenciu kriminality (ďalej len „rada“) zverejňuje na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) výzvy na predkladanie projektov, schvaľuje projekty a schvaľuje poskytnutie dotácií na ich financovanie do 31. marca príslušného kalendárneho roka; pritom prihliada predovšetkým na priority uvedené v stratégii prevencie kriminality“.

Okresné úrady v sídle kraja následne po zverejnení Výzvy plnia úlohy stanovené zákonom o prevencii kriminality v § 8 ods. 1 písm. d) a e).

V prípade vyhlásenia Výzvy radou bude informácia o ňom zverejnená v tejto záložke a zároveň budú upovedomení členovia krajskej komisie pre prevenciu kriminality, prednostovia okresných úradov Trenčianskeho kraja, zástupcovia miest a obcí a zástupcovia mimovládnych organizácií.

Výzva rady na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2022

Výzva Rady pre rok 2022 doposiaľ vyhlásená nebola.

Výzva rady na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 - vyhodnotenie

TABUĽKA ÚSPEŠNÝCH (PODPORENÝCH)  ŽIADATEĽOV (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)