Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Miesto:
Žiadosť o poskytnutie informácie, rôzne návrhy, podnety, sťažnosti a iné podania je možné podať v podateľni Okresného úradu Spišská Nová Ves, alebo priamo na príslušnom organizačnom útvare Okresného úradu Spišská Nová Ves.

Čas:
Informáciu možno žiadať:

- nepretržite (písomne, faxom, elektronickou poštou)

- v čase úradných hodín (osobne, telefonicky)

Úradné hodiny:

Pondelok:         8.00  -  15.00

Utorok:            8.00  -  15.00

Streda:            8.00  -  17.00

Štvrtok:           8.00  -  15.00

Piatok:             8.00  -  14.00 

Spôsob:

OSOBNE -    v pracovných dňoch v čase úradných hodín

POŠTOU -    Okresný úrad Spišská Nová Ves

                      Štefánikovo nám. 5

                      052 01 Spišská Nová Ves

TELEFONICKY - 053 / 41 76 330 v pracovných dňoch v čase úradných hodín

E-MAILOM - TA.13G4@3A.FO3G@

FAXOM - 053 / 44 21 305

 

Z Vašej žiadosti o informácie musí byť zrejmé:

- kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;

adresa pobytu alebo sídlo;

ktorých informácií sa žiadosť týka;

- aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

Ak Vaša žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, vyzveme Vás na jej doplnenie.