Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

Informácie pre verejnosť

Bankové účty pre úhradu správnych poplatkov od 1.1.2015 (PDF, 179 kB)

Oznamy katastrálneho odboru

Informácia o bankovom spojení pre platby za ROEP (PDF, 26 kB)

Oznamy odboru živnostenského podnikania

Pozastavené živnostenské oprávnenia - UPOZORNENIE! (PDF, 175 kB)

Oznamy odboru krízového riadenia

Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (PDF, 227 kB)

Štatistika povodní v územnom obvode Bardejov (PDF, 190 kB)

Informácie pre verejnosť (PDF, 550 kB)

Všeobecné pokyny obyvateľom pre prípad úniku amoniaku (PDF, 188 kB)

Oznamy pozemkového a lesného odboru

Kvóta lovu vlka dravého 2016/2017 (PDF, 291 kB)

Oznamy odboru všeobecnej vnútornej správy

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie je: ovvs.bj@minv.sk