Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Odbor reštitúcií pre bývalý Vojenský obvod Javorina

Sídlo výkonu práce

Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok

JUDr. Anna Mýtniková

vedúca odboru
Telefón 052/3100459 mobil: 0905 572 529

PhDr. Andrej Zreľak

samostatný radca
Telefón 052/7879925

Mgr. Radovan Novák

samostatný radca
Telefón 052/3100425

Ing. Jana Grigerová

samostatný radca
Telefón 052/7879930

Ing. Lucia Pitoňáková

samostatný radca
Telefón 052/7879925

Mgr. Zdenka Švirlochová

Samostatný radca
Telefón 052/3100425

 

Sídlo výkonu práce

Komenského 39/A, 040 01 Košice

JUDr. Beáta Stašková

samostatný radca
Telefón 0961 956 053

JUDr. Viera Čarnokyová

samostatný radca
Telefón 0961 956 051

JUDr. Monika Kunayová

samostatný radca
Telefón 0961 956 054

JUDr. Drahoslav Grejtovský

samostatný radca
Telefón 0961 956 052

Ing. Ivana Matisková

samostatný radca
Telefón 0961 956 050