Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. február 2023, sobota
 

Krajský koordinátor pre prevenciu kriminality a krajská komisia prevencie kriminality

Prevencia kriminality  |  Vojnové hroby  |  Informácie organizačného odboru

Krajský koordinátor pre prevenciu kriminality a krajská komisia prevencie kriminality

Okresný úrad v sídle kraja vykonáva svoju pôsobnosť v oblasti prevencie kriminality na základe § 8 zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto ustanovenia je Okresný úrad Trenčín ako okresný úrad v sídle kraja koordinačným orgánom pre oblasť prevencie kriminality na území Trenčianskeho kraja. Pre tieto účely je pri okresnom úrade zriadená krajská komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Jej predsedom je prednosta Okresného úradu Trenčín a funkciu tajomníka komisie vykonáva krajský koordinátor pre prevenciu kriminality, ktorého funkcia je na okresnom úrade v sídle kraja zriadená v súlade s § 8 ods. 1 písm. a) zákona o prevencii kriminality.Členmi komisie sú odborníci zaoberajúci sa problematikou prevencie kriminality zastupujúci v komisii jednotlivé orgány miestnej štátnej správy, samosprávy a vybrané štátne i neštátne inštitúcie.

Komisia je poradným, iniciatívnym, koordinačným a odborným orgánom okresného úradu v sídle kraja v oblasti prevencie kriminality. Činnosť komisie sa riadi štatútom a rokovacím poriadkom, ktoré nájdete v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

Krajský koordinátor prevencie kriminality: