Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Mgr. Lucia Andrejuvová - do roku 2012

Náplň činnosti odboru  |  KEP zamestnacov odboru živnostenského podnikania

Detaily k vydanému certifikátu:

Dátum platnosti od: 12. apríla 2012; 09:54:53 UTC

Dátum platnosti do: 13. decembra 2012; 09:54:53 UTC

Poznámka: Pracovník je oprávnený podpisovať nasledovné dokumenty :

- osvedčenie o živnostenskom oprávnení
- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
- potvrdenie o ukončení podnikania
- potvrdenie o tom, že v ŽR nie je zápis
- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
- výpis zo ŽR - verejný, neverejný
- prehľad údajov zapísaných v ŽR
- potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
- rozhodnutia o zastavení konania
- výzvy na odstránenie nedostatkov podania
- úradný záznam
- návrh na zápis do OR