Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. december 2019, piatok
 

Mgr. Viera Gallová

Náplň činnosti odboru  |  ZEP zamestnacov odboru živnostenského podnikania

Detaily k vydanému certifikátu:

Dátum platnosti od: 04. apríla 2017 10:05:01

Dátum platnosti do:  04. apríla 2018 10:05:01

Poznámka: Pracovník je oprávnený podpisovať nasledovné dokumenty :

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
- potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti
- potvrdenie o ukončení podnikania
- potvrdenie o tom, že v ŽR nie je zápis
- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
- výpis zo ŽR - verejný, neverejný
- prehľad údajov zapísaných v ŽR
- potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
- výzvy na odstránenie nedostatkov podania
- úradný záznam o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri
- podpisovanie výstupných dokumentov do obchodného registra