Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2020, pondelok
 

Ing. Eva Ševčíková - do roku 2014

Náplň činnosti odboru  |  ZEP zamestnacov odboru živnostenského podnikania

Detaily k vydanému certifikátu:

Dátum platnosti od:  11. apríla 2013; 08:23:21 UTC

Dátum platnosti do:  11. apríla 2014; 08:23:21 UTC

Poznámka: Pracovník je oprávnený podpisovať nasledovné dokumenty :

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
- potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti
- potvrdenie o ukončení podnikania
- potvrdenie o tom, že v ŽR nie je zápis
- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
- výpis zo ŽR - verejný, neverejný
- prehľad údajov zapísaných v ŽR
- potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
- výzvy na odstránenie nedostatkov podania
- úradný záznam o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri