Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Ing. Mária Geciová - do roku 2017

Náplň činnosti odboru  |  KEP zamestnacov odboru živnostenského podnikania

Detaily k vydanému certifikátu:

Dátum platnosti od:  05. apríla 2016 10:06:42

Dátum platnosti do:  05. apríla 2017 10:06:42

Poznámka: Pracovník je oprávnený podpisovať nasledovné dokumenty :

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
- potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti
- potvrdenie o ukončení podnikania
- potvrdenie o tom, že v ŽR nie je zápis
- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
- výpis zo ŽR - verejný, neverejný
- prehľad údajov zapísaných v ŽR
- potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
- výzvy na odstránenie nedostatkov podania
- úradný záznam o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri