Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
2020-10-14 - Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve č. 04_OÚ SK_2020 - aktualizácia 12.10.2020 (259,9 kB) pdf
2020-10-06 - Zápisnica č. 3/2020 z rokovania Výboru pre rozvoj okresu Svidník (4,5 MB) pdf
2020-09-21 - Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve č. 04/OÚ SK/2020 (258,7 kB) pdf
2020-09-09 - Zápisnica výboru pre rovoj okresu Svidník z 09.09.2020 (221,9 kB) pdf
2020-08-07 - Výzva 04_OÚ-SK_2020 (465,8 kB) pdf
2020-08-07 - Zápisnica výboru pre rozvoj okresu Svidník z 04.08.2020 (229,3 kB) pdf
2020-08-07 - Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (134,1 kB) docx
2020-08-07 - Metodika prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu (323,9 kB) pdf
2020-08-07 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektov (381,8 kB) pdf
2020-08-07 - 336/2015 Z.z. Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov - znenie platné od 01.07.2020 (234,8 kB) pdf
2020-08-07 - Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti v znení dodatku č. 1 (759,9 kB) pdf
2019-09-26 - Zápisnica výboru pre rozvoj okresu Svidník z 25.09.2019 (459,2 kB) pdf
2019-09-13 - Register doručených žiadostí (03_OÚ_ SK_2019) (269,6 kB) pdf
2019-09-13 - Zápisnica výboru pre rozvoj okresu Svidník (650,9 kB) pdf
2019-08-01 - Výzva 03/OÚ SK/2019 (509,7 kB) pdf
2019-08-01 - Schéma minimálnej pomoci na podporu nízko rozvinutých okresov v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby (1,5 MB) pdf
Zápisnica o hlasovaní z 29.04.2019 (396,1 kB) pdf
Výzva 02/OÚ SK/2019 - UKONČENÉ (507,4 kB) pdf
Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti v znení dodatku č. 1 (759,9 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (632,3 kB) rtf
Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti (80,0 kB) xlsx
Zoznam merateľných ukazovateľov projektov (420,2 kB) pdf
Metodika prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu v znení dodatku č. 1 (398,6 kB) pdf
Výzva 01/OÚ SK/2018- Ukončené (484,3 kB) pdf
Oznámenie o predkladaní aktivít na rok 2019- Ukončené (295,4 kB) pdf
Akčný plán rozvoja okresu Svidník (1,0 MB) pdf
Akčný plán rozvoja okresu Svidník v znení dodatku č. 1 (1,2 MB) pdf
Akčný plán rozvoja okresu Svidník v znení dodatku č. 2 (898,8 kB) pdf
Štatút Výboru pre rozvoj okresu Svidník (248,3 kB) pdf
Zoznam členov výboru pre rozvoj okresu Svidník (34,0 kB) pdf
336/2015 Z. z. - Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov (216,2 kB) pdf
539/2008 Z. z. - Zákon o podpore regionálneho rozvoja (239,3 kB) pdf
2019-05-07 - Register doručených žiadostí (02/OÚ SK/2019) (255,8 kB) pdf