Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Akčný plán okresu Trebišov

1. Výbor pre rozvoj okresu Trebišov

Úlohy a zloženie výboru pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

 Podľa § 5 ods. 5 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pre každý najmenej rozvinutý okres zriaďuje výbor. Výbor pôsobí v rámci Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Členmi výboru sú  predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.

 Zloženie výboru, spôsob rokovania výboru, hlasovanie členov výboru a podrobnosti o úlohách výboru upravuje štatút výboru, ktorý schvaľuje rada.

 

 Zápisnice z rokovaní Výboru pre rozvoj okresu Trebišov

 

2. Prebiehajúca výzva 

 

Výzva 3/OUTV/2020 - ukončené prijimanie žiadostí

 

3. Register žiadostí prebiehajúcej výzvy

 

3_OUTV_2020_Register prijatých žiadostí (XLSX, 21 kB)

 

4. Formuláre k žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku

 

Čestné vyhlásenie žiadateľa (PDF, 191 kB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok (DOCX, 14 kB)

Vyhlásenie žiadateľa podľa nariadenia Komisie(EU)-c-1408_2013-de-minimis_POLNOHOSP-PRVOVYROBA (DOCX, 48 kB)

Vyhlásenie žiadateľa podľa nariadenia KomisieEU-c-1407_2013-de-minimis (DOCX, 49 kB)

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 77 kB)

 

5. Pomôcky k vypracovaniu žiadostí

 

Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti (PDF, 192 kB)

Pomôcka k obsahu žiadosti o poskytnutie regionálneho prispevku (PDF, 691 kB)

Príručka pre žiadateľov definícia malých a stredných podnikov (PDF, 1 MB)

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti (schema-DE-MINIMIS) v znení dodatku č.1 (PDF, 760 kB)

Zoznam merateľných ukazovateľov projektov (PDF, 416 kB)

 

 6. Ukončené výzvy

 

Výzva1 OUTV 2019 - ukončené

Register žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku (XLSX, 12 kB)

Výzva2 OUTV 2019 - ukončené

Register žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku 2019 (XLSX, 14 kB)

Výzva - 1/outv/_2020 - ukončené

Register žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku 2020 (XLSX, 14 kB)

Výzva 2/OUTV/2020 - ukončené

Register žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku 1_OUTV_2020 (XLSX, 14 kB)

 

7. Užitočné odkazy

 

http://www.nro.vlada.gov.sk/

https://www.nro.vicepremier.gov.sk/ - Podpora najmenej rozvinutých okresov a regionálny rozvoj

https://www.mirri.gov.sk/ - Ministerstvo investícií,  regionálneho rozvoja a informatizácie SR

https://www.itms2014.sk/ - Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch

https://www.eurofondy.gov.sk/ - Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch

https://www.eufondy.sk/ - Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch

https://www.sario.sk/- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu