Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Akčný plán okresu Veľký Krtíš

Regionálny rozvoj okresu Veľký Krtíš – Akčný plán rozvoja okresu

Dodatok č. 1 k AP VK (PDF, 525 kB)

Dodatok č. 2 k AP VK (PDF, 466 kB)

Dodatok č. 3 k AP VK (PDF, 525 kB)

Dodatok č. 4 k AP VK (PDF, 754 kB)

Konsolidované znenie Akčného plánu v znení dodatku č.4. (PDF, 800 kB)

 

Akčný plán rozvoja okresu Veľký Krtíš (PDF, 881 kB)

Výbor pre rozvoj okresu Veľký Krtíš:

Úlohy a zloženie výboru pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Podľa § 5 ods. 5 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pre každý najmenej rozvinutý okres zriaďuje výbor. Výbor pôsobí v rámci Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Členmi výboru sú predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.

Zloženie výboru, spôsob rokovania výboru, hlasovanie členov výboru a podrobnosti o úlohách výboru upravuje štatút výboru, ktorý schvaľuje rada.

-          Zákon 336/2015 Z.z (PDF, 217 kB)

-          Zákon 58/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. (PDF, 176 kB)

Štatút Výboru   PDF (PDF, 249 kB) 

Členovia Výboru  PDF (PDF, 166 kB)

Rokovania Výboru

26.10.2017 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 237 kB)

23.01.2018 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 193 kB)                             

21.05.2018 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 248 kB)

                  Zápisnica o hlasovaní č.01/2018 (PDF, 2 MB)

                  Zápisnica o hlasovaní č.02/2018 (PDF, 2 MB)

                  Zápisnica o hlasovaní č.03/2018 (PDF, 2 MB)

28.05.2018 - Zápisnica o hlasovaní per rollam č.04/2018 (PDF, 2 MB)

21.06.2018 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 163 kB)

                  Zápisnica o hlasovaní č.05/2018 (PDF, 347 kB)

24.09.2018 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 285 kB)

26.10.2018 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 247 kB)

13.12.2018 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 160 kB)

14.01.2019 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 177 kB)

16.04.2019 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 183 kB)

25.09.2019 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 199 kB)

26.11.2019 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 585 kB)

26.11.2019 - Uznesenie č. 01/2019 (PDF, 103 kB)

25.06.2020 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 395 kB)

14.07.2020 - Zápisnica o hlasovaní per rollam č.01/2020 (PDF, 1 MB)

04.09.2020 - Zápisnica o hlasovaní per rollam č.02/2020 (PDF, 237 kB)

17.09.2020 - Zápisnica z rokovania hodnotiacej komisie pre NRO Veľký Krtíš (PDF, 264 kB)

17.09.2020 – Uznesenie zo zasadnutia hodnotiacej komisie NRO Veľký Krtíš č.1/2020 (PDF, 302 kB)

22.09.2020 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš a uznesenie č.2/2020 zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 523 kB)

 

Účasť členov výboru na pracovných stretnutiach  PDF (PDF, 337 kB)

Súviasiace linky:

http://www.nro.vlada.gov.sk/

https://www.cprrvk.sk/Kontakty.php

Výzvy okresu Veľký Krtíš:

Výzva č.1 – UKONČENÁ   http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-26

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - aktualizácia zo dňa 10.07.2019 (Výzva č.1) (PDF, 194 kB)

Výzva č.2 - UKONČENÁ

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - aktualizácia zo dňa 30.06.2020(Výzva č.2) (PDF, 189 kB)

Výzva č.3 - UKONČENÁ       

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - aktualizácia zo dňa 30.06.2020 (Výzva č.3) (PDF, 183 kB)

Výzva č.4 - Ukončená  

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - aktualizácia zo dňa 22.09.2020 (Výzva č.4) (PDF, 246 kB)

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]