Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Akčný plán okresu Veľký Krtíš

Regionálny rozvoj okresu Veľký Krtíš – Akčný plán rozvoja okresu

Dodatok č. 1 k AP VK (PDF, 525 kB)

Dodatok č. 2 k AP VK (PDF, 466 kB)

Dodatok č. 3 k AP VK (PDF, 525 kB)

Dodatok č. 4 k AP VK (PDF, 754 kB)

Konsolidované znenie Akčného plánu v znení dodatku č.4. (PDF, 800 kB)

 

Akčný plán rozvoja okresu Veľký Krtíš (PDF, 881 kB)

Výbor pre rozvoj okresu Veľký Krtíš:

Úlohy a zloženie výboru pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Podľa § 5 ods. 5 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pre každý najmenej rozvinutý okres zriaďuje výbor. Výbor pôsobí v rámci Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Členmi výboru sú predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.

Zloženie výboru, spôsob rokovania výboru, hlasovanie členov výboru a podrobnosti o úlohách výboru upravuje štatút výboru, ktorý schvaľuje rada.

-          Zákon 336/2015 Z.z (PDF, 217 kB)

-          Zákon 58/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. (PDF, 176 kB)

Štatút Výboru   PDF (PDF, 249 kB) 

Členovia Výboru  PDF (PDF, 166 kB)

Rokovania Výboru

26.10.2017 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 237 kB)

23.01.2018 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 193 kB)                             

21.05.2018 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 248 kB)

                  Zápisnica o hlasovaní č.01/2018 (PDF, 2 MB)

                  Zápisnica o hlasovaní č.02/2018 (PDF, 2 MB)

                  Zápisnica o hlasovaní č.03/2018 (PDF, 2 MB)

28.05.2018 - Zápisnica o hlasovaní per rollam č.04/2018 (PDF, 2 MB)

21.06.2018 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 163 kB)

                  Zápisnica o hlasovaní č.05/2018 (PDF, 347 kB)

24.09.2018 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 285 kB)

26.10.2018 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 247 kB)

13.12.2018 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 160 kB)

14.01.2019 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 177 kB)

16.04.2019 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 183 kB)

25.09.2019 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 199 kB)

26.11.2019 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 585 kB)

26.11.2019 - Uznesenie č. 01/2019 (PDF, 103 kB)

25.06.2020 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 395 kB)

14.07.2020 - Zápisnica o hlasovaní per rollam č.01/2020 (PDF, 1 MB)

04.09.2020 - Zápisnica o hlasovaní per rollam č.02/2020 (PDF, 237 kB)

17.09.2020 - Zápisnica z rokovania hodnotiacej komisie pre NRO Veľký Krtíš (PDF, 264 kB)

17.09.2020 – Uznesenie zo zasadnutia hodnotiacej komisie NRO Veľký Krtíš č.1/2020 (PDF, 302 kB)

22.09.2020 - Zápisnica zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš a uznesenie č.2/2020 zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš (PDF, 523 kB)

 

Účasť členov výboru na pracovných stretnutiach  PDF (PDF, 337 kB)

Súviasiace linky:

http://www.nro.vlada.gov.sk/

https://www.cprrvk.sk/Kontakty.php

Výzvy okresu Veľký Krtíš:

Výzva č.1 – UKONČENÁ   http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-26

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - aktualizácia zo dňa 10.07.2019 (Výzva č.1) (PDF, 194 kB)

Výzva č.2 - UKONČENÁ

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - aktualizácia zo dňa 30.06.2020(Výzva č.2) (PDF, 189 kB)

Výzva č.3 - UKONČENÁ       

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - aktualizácia zo dňa 30.06.2020 (Výzva č.3) (PDF, 183 kB)

Výzva č.4 - Ukončená  

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku - aktualizácia zo dňa 22.09.2020 (Výzva č.4) (PDF, 246 kB)

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]