Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Akčný plán okresu Vranov nad Topľou

1. 336/2015 (PDF, 216 kB)

2. 539/2008 (PDF, 239 kB)

3. 58/2018 (PDF, 176 kB)

4. AP VT (PDF, 1 MB)

5. AP VT dodatok 1 (PDF, 1 MB)

6. AP VT dodatok 2 (PDF, 1 MB)

7. Správa o plnení AP (PDF, 368 kB)

8. Štatút výboru (PDF, 247 kB)

9. VT – tab. Členovia výboru (PDF, 140 kB)

10. Zápisnice o hlasovaní "per rollam" k vydaniu Stanoviska Výboru pre najmenej rozvinutý okres:

11. Zápisnica výboru pre rozvoj okresu VT (PDF, 950 kB)

12. Výzva 01/OUVT/2018 (PDF, 304 kB)

13. Akčný plán VT v znení dodatku 3 (PDF, 1 MB)

14. Zoznam ŽoRP na rok 2019 (PDF, 143 kB)

15. Protimonopolný úrad (PDF, 690 kB)

16. Schema_DMNS_2018.pdf (PDF, 800 kB)

17. VYZVA_02_OUVT_2019.pdf (PDF, 313 kB)

18. Ziadost_oRP_od_1.3.2019.rtf (RTF, 632 kB)

19. Zápisnica výboru NRO 11.4.2019 + príloha + prezenčka bez podpisov

20. ŽoRP podané 2019 po zasadnutí výboru NRO (PDF, 197 kB)

21. Výzva 03 na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok (PDF, 970 kB)

22. Podané žiadosti o RP na rok 2020 (PDF, 167 kB)

23. Zápisnica zasadnutia výboru NRO (PDF, 3 MB)

24. Ročné priority Akčného plánu okresu VT na rok 2020 (PDF, 870 kB)

25. Výzva 04 na predkladanie žiadostí o RP na rok 2020 (PDF, 934 kB)

26. Výzva 05 na predkladanie žiadostí o RP na rok 2020 (PDF, 292 kB)

27. Aktualizácia ročných priorít AP VT za rok 2020 - Výzva č. 05/OÚVT/2020 (PDF, 263 kB)

28. Zápisnica výboru NRO 18.2.2020 (PDF, 2 MB)

29. Zápisnica výboru NRO 25.6.2020 + prezenčka

30. Zápisnica výboru 26.08.2020 - vznik HK + prezenčka

31. OU VT - zápisnica výboru per rollam k HK (PDF, 627 kB)

32. OU VT - zápisnica výboru NRO k roč.prioritám 28.9.2020 (PDF, 2 MB)

33. OU VT - zápisnica per rollam výboru NRO k ŽoRP Hanušovce n.T. - presun RP (PDF, 901 kB)

34. OU VT - ročné priority 2020 schválené výborom NRO (PDF, 628 kB)

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]