Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Úradná tabuľa - archív 30.9.2020

 

Okresný úrad Rimavská Sobota je presťahovaný na ulicu Hostinského č. 4, Rimavská Sobota.

 

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku (PDF, 130 kB) 

Odcudzenie pečiatok (DOC, 164 kB)

Informácie o postupe samosprávy pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

Zhrnutie základných informácií k zákonu č. 546/2010 Z. z. (DOC, 44 kB)

Vzor tlačiva pre zverejňovanie zmlúv samosprávy (XLS, 57 kB)

Vzor tlačiva pre zverejňovanie dodatku k zmluve samosprávy (XLS, 50 kB)

Uvedené dokumenty sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky:

    http://www.justice.gov.sk

 

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenie

Informácie pre verejnosť (DOC, 154 kB)

 

Odbor organizačný

Rozhodnutie o rozšírení pracoviska Okresného úradu Rimavská Sobota, zverejnené dňa 19.8.2019 (PDF, 3 MB)

Výzva na predloženie ponuky, zverejnené od 27.03.2019 do 04.04.2019 (PDF, 810 kB)

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (DOC, 30 kB)

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Výkon štátnej správy na úsekoch štátnej správy (PDF, 142 kB)

Činnosť mimo úseku matrík (PDF, 115 kB)

Povoľovanie konania verejných zbierok (PDF, 369 kB)

 

Odbor živnostenského podnikania

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oznam - odpady 2014 (PDF, 40 kB)