Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Aktuálne informácie

 

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku (PDF, 130 kB) 

Odcudzenie pečiatok (DOC, 164 kB)

Informácie o postupe samosprávy pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

Zhrnutie základných informácií k zákonu č. 546/2010 Z. z. (DOC, 44 kB)

Vzor tlačiva pre zverejňovanie zmlúv samosprávy (XLS, 57 kB)

Vzor tlačiva pre zverejňovanie dodatku k zmluve samosprávy (XLS, 50 kB)

Uvedené dokumenty sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky:

    http://www.justice.gov.sk

 

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenie

Informácie pre verejnosť (DOC, 154 kB)

 

Odbor organizačný

Rozhodnutie o rozšírení pracoviska Okresného úradu Rimavská Sobota, zverejnené dňa 19.8.2019 (PDF, 3 MB)

Výzva na predloženie ponuky, zverejnené od 27.03.2019 do 04.04.2019 (PDF, 810 kB)

Zákazky s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2012 (DOC, 22 kB)

Zákazky s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2012 (DOC, 21 kB)

Zákazky s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2012 (DOC, 22 kB)

Zákazky s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2012 (DOC, 22 kB)

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (DOC, 30 kB)

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 (PDF, 125 kB)

Výkon štátnej správy na úsekoch štátnej správy (PDF, 142 kB)

Činnosť mimo úseku matrík (PDF, 115 kB)

Povoľovanie konania verejných zbierok (PDF, 369 kB)

 

Odbor živnostenského podnikania

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oznam - odpady 2014 (PDF, 40 kB)