Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. august 2020, pondelok
 

OÚ Pov. Bystrica - –„Zlúčené okresné kolo okresov PB, PU a IL súťaže Mladý záchranár civilnej ochrany, konané dňa 25.04.2019 v areáli ZŠ Dolná Mariková a jej bezprostrednom okolí“

0 prezentácia 1
1 prezentácia 2
2 nástup družstiev pred súťažou 1
2 nástup družstiev pred súťažou 2
2 nástup družstiev pred súťažou 3
3 zahájenie
4 Testy - jedna zo šiestich disciplín
5 nástup sdružstiev pred vyhodnotením
5 ocenenie súťažiacich 1
5 ocenenie súťažiacich 2
5 ocenenie súťažiacich 3
5 ocenenie súťažiacich 4
5 ocenenie súťažiacich 5
5 ocenenie súťažiacich 6
5 ocenenie súťažiacich 7
6 príhovor pred vyhodnotením súťaže 1
1 | 2  »