Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Informácie

Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy MV SR pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb OÚ v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v SR (PDF, 136 kB)

 U S M E R N E N I E generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy MV SR pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní

 služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike

 Opatrenie UVZ SR prui ohrození verejného zdravia (PDF, 113 kB)

 Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 30.09.2020 - prevádzkovateľom zariadení 

Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 29.09.2020 - Používanie ochranných rúšok (PDF, 80 kB)

Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 29.09.2020 - Používanie ochranných rúšok