Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2021, streda
 

Informácie pre občanov

OPATRENIA COVID

Pri vstupe do priestoroch okresného úradu musia mať občania prekryté ústa a nos rúškom a vydenzifikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom.

Z dôvodu šírenia pandémie ochorenia COVID 19 pri vybavovaní agendy na Okresnom úrade Čadca využívať prednostne telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu.

Osobne konzultovať svoje požiadavky budú môcť len na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru s vedúcim príslušného odboru.

Osobné podania občanov na Okresnom úrade sa vykonávajú výlučne v podateľni Okresného úradu, ak takéto podanie nemôže byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie - ( telefonicky, e-mailom, elektronickým podaním).

Pri vstupe do budovy Okresného úradu sú občania povinní : 

  • vstupovať len s prekrytými hornými dýchacími cestami, ktoré určuje platná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR – od 15.03.2021 len s respirátormi minimálne FFP2,
  • preukázať sa platným negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénovým testom certifikovaným na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 7 dní, alebo platným potvrdením o prekonaní ochorenia COVID – 19, alebo dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID – 19 aj druhou dávkou a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Žiadosti, potrebné k vybaveniu svojich požiadaviek je možné stiahnuť aj na webe Ministerstva vnútra SR - (miestna štátna správa – žilinský kraj – Čadca – jednotlivé odbory OÚ). Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  aj na webe Jednotný informačný systém v cestnej doprave.

Dôležité odkazy v súvislosti s ochranou proti šíreniu nákazy koronavírusu majú občania možnosť pozrieť na webe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Čadca.

INFORMÁCIE pre verejnosť podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Informácie pre verejnosť (PDF, 489 kB)

Odporučania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Odporučania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (PDF, 227 kB)

Dôležité odkazy pre občanov

Elektronické služby Ministerstvo vnútra SR

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Spôsob úhrady správnych poplatkov

Štátna správa po novom

CALL CENTRUM MV SR

NAHLASOVANIE POBYTU CEZ INTERNET