Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. august 2019, nedeľa
 

Informácie pre občanov

Odstávka telefónnej ústredne

Od 12.08.2019  až do odvolania má Okresný úrad Čadca nefunkčnú telefónnu ústredňu.

Problém sa vyskytol v budovách sídliacich na uliciach:

  • Palárikova 91 ( odbor organizačný – podateľňa, odbor  všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor starostlivosti o životné prostredie)
  • Slovenských dobrovoľníkov 1082 ( kancelária prednostu, odbor organizačný, odbor krízového riadenia).

Kontakty na tieto odbory sú: 

odbor starostlivosti o životné prostredie

+421 907 874 831

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

+421 917 923 633

odbor všeobecnej vnútornej správy 

+421 915 912 421, +421 917 415 869

odbor živnostenského podnikania

+421 917 176 683 

odbor krízového riadenia

+421 908 938 309

organizačný odbor 

+421 915 912 422

    Klientov Okresného úradu Čadca prosím o zhovievavosť a pochopenie.

                                                                                PhDr. Peter Šimčisko, prednosta

INFORMÁCIE pre verejnosť podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

 Informácie pre verejnosť (PDF, 489 kB)

Odporučania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Odporučania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (PDF, 227 kB)

Dôležité odkazy pre občanov

Elektronické služby Ministerstvo vnútra SR

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) - Okresný úrad Čadca bude od decembra 2015 poskytovať služby IOMO priamo na živnostenskom odbore II. poschodie, Palárikova 91, Čadca