Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Informácie pre občanov

KORONAVÍRUS

Pri vstupe do budovy musia mať občania prekryté ústa a nos rúškom a vydenzifikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom.

Žiadosti, potrebné k vybaveniu svojich požiadaviek je možné stiahnuť aj na internetovej stránke ministerstva vnútra SR :

www.minv.sk; (miestna štátna správa – žilinský kraj – Čadca – jednotlivé odbory OÚ). 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  aj na : www.jiscd.sk;  živnostenský odbor : http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie

Dôležité odkazy v súvislosti s ochranou proti šíreniu nákazy koronavírusu majú občania možnosť pozrieť na internetovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Čadca : www.ruvzca.sk;

INFORMÁCIE pre verejnosť podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Informácie pre verejnosť (PDF, 489 kB)

Odporučania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Odporučania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (PDF, 227 kB)

Dôležité odkazy pre občanov

Elektronické služby Ministerstvo vnútra SR

Ústredný portál verejných služieb ľuďom

Štátna správa po novom

CALL CENTRUM MV SR

NAHLASOVANIE POBYTU CEZ INTERNET

Občania môžu zasielať svoje postrehy, pripomienky

V súvislosti s realizáciou reformy verejnej správy ESO rezort vnútra pripravil platformu pre občianske podnety, pripomienky či sťažnosti - ESO-Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správy - Priestor pre podnety občanov. Na základe ich skúseností pri riešení životných situácií s úradmi jednoduchým spôsobom môžu zaslať námety na zjednodušenie niektorých služieb, pridanie chýbajúcich či zrušenie nadbytočných úkonov zo strany štátu,  

 O ďalších zmenách v štátnej správe v okrese Čadca budeme informovať občanov dostatočne včas.

                                              

                                                                            Prednosta

                                                                  Okresného úradu Čadca

                                                                    PhDr. Peter Šimčisko