Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Informačné systémy, slobodný prístup k informáciám, ochrana osobných údajov

  • č. 261/1995 Z.z. zákon o štátnom informačnom systéme v znení neskorších predpisov, 
  • č. 122/2013 Z.z. zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,                                          
  • č. 211/2000 Z.z. zákon o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
  • č. 481/2000 Z.z. vyhláška MF SR o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.,
  • č. 275/2006 Z.Z zákon o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov,
  • č. 546/2010 Z.z. zákon, ktorým sa dopĺňa zák.č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  • č. 118/2011 Z.z. nariadenie vlády o nezverejňovaní objednávok tovarov a služieb, ich faktúr, 
  • č. 498/2011 Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v CRZ.