Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. jún 2023, štvrtok
 

Ing.Róbert Konfál-31-03-2016

KEP

Detaily k vydanému certifikátu:

 

Vydavateľ:

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services

O = První certifikační autorita, a.s.

CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

C = CZ

Sériové číslo:

00 a8 28 6a

Algoritmus:

sha256RSA

Subjekt:

SN = Konfál

G = Róbert

O = Okresný úrad Ružomberok

O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

CN = Róbert Konfál OPRÁVNENIE 1 JKM

C = SK

 

Verejný kľúč:

3082010a02820101009f3b6b0472f003bbc45bf216ab0e6d57a22f0bdd1709ecf115e9dadd3fc40249

80565cdfa76ee74d8d27751155ad709d0353f08874dfb7c69206ce76fbeb9007160c458dc550c13e4f9

cc2dbd5a9050e3512c14dfdbc85bf520f06704134284c3d66e8b0053de7e474beb7bcb6728bde6c3c3

9591257c8fdbd649e95e22d49c1eb3c4613db235e8627081394d85f6e26997ff9b8568096dd1eb916

5c2d75b53c83b1e3b17286d82cd5625b5aa98d181af1d6ef18947f0e5ec06ff3021e94400649f8ae9ec

5f4dc5535df0807f04f36a27ad7dae11e65801be4696f83c7fa3e1fa3d1b9cbbb73cd12090029156f524

5a2cd315b763e304f989aff2db58a5420bd0203010001

 

 

Odtlačok:

c4 e9 bf cf cd bd 80 01 a0 a5 c3 a1 6a e8 eb ff 13 0a 36 8e

Podpisový algoritmus:

sha1

Dátum platnosti od:

10. apríla 2015

Dátum platnosti do:

31. marca 2016

 

Pracovník je oprávnený podpisovať svojím zaručeným elektronickým podpisom nasledovné

výstupné elektronické dokumenty :

- osvedčenie o živnostenskom oprávnení

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti

- potvrdenie o ukončení podnikania

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis

- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané

- úradný záznam o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení

- úradný záznam o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri

- výpis zo živnostenského registra

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri

- potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti

- výzva na odstránenie nedostatkov podania

- rozhodnutie o zastavení konania

- rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia

- rozhodnutie o tom, že podanie nie je ohlásením

 

Vydavateľ:

CN =CA Disig, OU=ACA-307-2007-2, O=Disig a.s., L = Bratislava, C = SK

Sériové číslo:

01 00 52 1e

Algoritmus:

sha256RSA

Subjekt:

G=Robert, SN=Konfal, CN=MANDATAR Ing. Robert Konfal OPRAVNENIE 1 JKM, SERIALNUMBER=PNOSK 8011037771, O=MANDANT-Okresny urad Ruzomberok, L=Ruzomberok, C=SK

Verejný kľúč:

3082010a028201010082e39ad5f79b71c185a19e3c483a3d73e9db9336b07a9ffec333e17265de387

3a9fc05d6010a2a9299aa09eb69802982d4d0420d0c560358152591835ba9783f6b7d8b66f54615b9

3d40767429456abd202bf57e990843774378de0c4ebf095247e4960dadd62d9c2914b409b8de4561e

257409f7d90f14987afdc7b4bf5fc6a5e7a05b846e06f8d7d22ff89376cf810c130d7e5289735333f4cc4

c13a759a0dd011753599c5e51bd76f075366ca008a1abb4a04469e92252ab88802ac16641ae70acb7

43cc2f2f4acacbccb005413babd0497eecdc575f4860df90479635829ad38c66bbecabbf0e09a2a599c0

7bb3c79a6ae1ea1902c7f6f777f0df8cc2a050203010001

Odtlačok:

c6 58 1f 50 ed ae a3 65 69 4a 72 49 0a fd d2 43 ea 31 32 d1

Podpisový algoritmus:

sha256RSA

Dátum platnosti od:

16. apríla 2014

Dátum platnosti do:

16. apríla 2015

Poznámka:

Pracovník je oprávnený podpisovať svojím zaručeným elektronickým podpisom nasledovné

výstupné elektronické dokumenty :

- osvedčenie o živnostenskom oprávnení

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti

- potvrdenie o ukončení podnikania

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis

- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané

- úradný záznam o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení

- úradný záznam o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri

- výpis zo živnostenského registra

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri

- potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti

- výzva na odstránenie nedostatkov podania

- rozhodnutie o zastavení konania

- rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia

- rozhodnutie o tom, že podanie nie je ohlásením