Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Katastrálny odbor

Sekretariát

Telefón 037/65 49 461, 037/ 65 49 462
Fax 037/65 33 147

Ing. Katarína Šagátová

vedúca odboru
Telefón 037/ 6549 461, 6549 462, 6549 460
Fax 037/65 33 147

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií - vedúca oddelenia

Ing. Jana Dermeková
Telefón 037/6549 388
Fax 037/6533 147

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam - vedúca oddelenia

JUDr. Janka Hornická
Telefón 037/6549 471
Fax 037/6533 147

Oddelenie registratúry - vedúca oddelenia

Ing. Jana Miklová
Telefón 037/6549 255
Fax 037/6533 147

Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností

Telefón 037/6549 464, 037/6549 465

 

Dôležité odkazy: