Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Oznamy úradu

 

 

Oznam pre klientov OÚ Pezinok

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov okresného úradu upozorňujeme občanov,

že s účinnosťou od 11. januára 2021 

je možné podať osobné podania týkajúce sa len podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti a to  

iba v podateľni OÚ , M.R.Štefánika 10 , 2. posch. č.dv. 208a počas stránkových hodín v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod.

Podania iného charakteru vrátane podaní na katastrálny odbor je možné podať výlučne elektronicky alebo zaslať ako poštovú zásielku.

Využívajte aj telefonickú a e-mailovú komunikáciu.

Vstup  do priestorov okresného úradu a  jeho pracovísk je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúškom, šálom alebo šatkou)

a pri vstupe je potrebné si dezinfikovať ruky.

 

(Kontakty :  http://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=3 )

 

Zároveň Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie aktuálnych opatrení pri ohrození verejného zdravia, najmä dodržiavanie hygienických opatrení

a zabezpečenie maximálnej povolenej koncentrácie klientov.

 


Vestníky vlády Slovenskej republiky, vyhlášky vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

Vestník vlády Slovenskej republiky ročník 30 čiastka 11 z 29.10.2020 (PDF, 491 kB)

Vestník vlády Slovenskej republiky ročník 30 čiastka 23 z 10.12.2020 (PDF, 264 kB)

Vestník vlády Slovenskej republiky ročník 30 čiastka 26 z 17.12.2020 (PDF, 603 kB)

Vestník vlády Slovenskej republiky ročník 30 čiastka 31 z 22.12.2020  (PDF, 284 kB)

Vestník vlády Slovenskej republiky ročník 31 čiastka 2 zo 7.1.2021 (PDF, 227 kB) 

Vestník vlády Slovenskej republiky ročník 31 čiastka 4 z 10.1.2021 (PDF, 424 kB)