Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. október 2023, štvrtok
 

KEP - Mgr. Marcela Hajduková do 2021

KEP certifikáty
Dátum platnosti od:

09. marca ‎2020 14:44:39

Dátum platnosti do:

09. marca ‎2021 14:44:39

Poznámka:

 

Pracovníčka je oprávnená podpisovať nasledovné elektronické dokumenty:
- potvrdenie o ukončení podnikania
- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
- potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti
- potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané
- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis
- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
- výpis zo živnostenského registra - verejný
- výpis zo živnostenského registra - neverejný
- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
- úradný záznam o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
- rozhodnutie o zastavení konania
- rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia
- rozhodnutie o tom, že podanie nie je ohlásením                                                             
- výzvy na odstránenie nedostatkov podania
- výstupné dokumenty do obchodného registra
- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
- osvedčenie o živnostenskom oprávnení
- osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
- žiadosť o udelenie oprávnenia podľa osobitného predpisu