Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Klientske centrum Hnúšťa

Od 12. 12. 2014 bola spustená prevádzka Klientskeho centra v Hnúšti.

Klientske centrum pozostáva z dvoch kancelárií, kde sa dajú vybaviť:

-       agendy OR PZ Rimavská Sobora: 

 • odbor poriadkovej polície, oddelenie dokladov
  • pasy, občianske preukazy a vodičské preukazy – príjem žiadostí a vydávanie dokladov

 -       agendy Okresného úradu Rimavská Sobota:

 • na úseku živnostenského podnikania
 • poradenstvo v rámci elektronického kontraktačného systému (EKS)
 • podateľňa úradu pre:
  • pozemkový a lesný odbor,
  • odbor starostlivosti o životné prostredie,
  • katastrálny odbor,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

ÚRADNÉ HODINY KLIENTSKEHO CENTRA HNÚŠŤA:

DEŇ ÚRADNÉ HODINY
Pondelok

 

Utorok

 8.00  -  12.00

Streda

 

Štvrtok  
Piatok  

Adresa:  Francisciho 74, Hnúšťa 98101

Telefón 0961 68 5790, doklady: 0961 68 5791
  
E-mail Jan.Karasek@minv.sk