Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2023, piatok
 

SPkI #6

Sadzobník úhrad

súvisiacich so sprístupnením informácií Obovdného úradu Ružomberok

 

 

v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.

 

 

 

1.      Rozmnožovanie, kopírovanie

                 1 strana:                                 a) čierno-biela         0,05 €  (1,50 Sk)

                                                                b) farebná:               0,10 €  (3,-  Sk)

 

 

       2.   Informácia poskytnutá na 3,5 HDD diskete

           

                 1 disketa:   0,50 €  (15,- Sk)

 

 

 3.   Poplatky spojené s odoslaním listovej zásielky

 

                 a) obálka obyčajná malá 1 ks:                           0,02 €  (0,50 Sk)

           b) obálka obyčajná  stredná A5 1 ks                 0,03 €  (1,- Sk)

           c) obálka obyčajná  veľká A4  1 ks                   0,07 €  (2,- Sk)

                 d) poštová poukážka 1 ks                                 0,01 €   (0,20 Sk)            

     e) poplatky za realizáciu poštových zásielok sa účtujú podľa aktuálneho cenníka    

         Slovenskej pošty a. s.

 

 

       4.   Poplatky súvisiace so sprístupnením informácie faxom:

 

             Poplatky sa  účtujú podľa aktuálneho cenníka Slovak Telecom, a.s.

 

 

       5.   Poplatky súvisiace so sprístupnením informácie telefonicky:

           

 Poplatky sa účtujú podľa aktuálneho cenníka prevádzkovateľov verejnej   

 telekomunikačnej siete.

 

 

       Pokiaľ budú informácie poskytnuté na iných nosičoch alebo inými spôsobmi, výška úhrady za spoplatňované úkony sa určí podľa všeobecne platných cien, jednotlivých nosičov, služieb alebo prostriedkov.

 

 

 Pri zmenách cien sú automaticky upravené aj úhrady za spoplatňované úkony.

 

 

Pokiaľ súhrn úhrad  za spoplatňované úkony na základe jednej žiadosti o  sprístupnenie informácie nepresiahne sumu vo výške 3,32 € (100,- Sk)  úkony sa z dôvodu nerentabilnosti prípadného vymáhania nespoplatňujú.