Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Mestá a obce okresu

 

Kontaktné údaje
Legenda: * sídlo matričného úradu
P.č. názov obce-mesta adresa OcÚ-MsÚ P S Č  starosta-primátor tel. číslo  OcÚ - MsÚ E - mail –OcÚ-MsÚ
1 Michalovce* Nám.Osloboditeľov 30 071 01 Viliam Záhorčák 68 64 111, 68 64 213 hodanova@msumi.sk
2 Bajany Bajany č. 163 072 54 František Genco 64 94 231 oubajany@zoznam.sk
3 Bánovce nad Ond. Bánovce n/O č. 191 072 04 Ľudmila Ďurčáková 68 83 411, 64 95 311 ocu.banovce@stonline.sk
4 Beša Beša č. 107 076 72 Alexander Kalán 63 95 258 obec.besa@zoznam.sk
5 Bracovce* Bracovce č. 275 072 05 Ivana Kolesnáčová 64 95 318 obecbracovce@centrum.sk
6 Budince Budince č. 25 076 77 Lóránt Juhász 63 80 136 obecbudince@centrum.sk
7 Budkovce* Budkovce č. 244 072 15 Ján Lörinc 64 93 204, 64 93 396 marta.sutajova@post.sk
8 Čečehov Čečehov č. 74 072 11 Stanislav Mráz 64 90 201 cecehov@zoznam.sk
9 Čičarovce Čičarovce č. 90 076 71 Imrich Varga 63 83 170, 62 81 830 cicarovce@sivinet.sk
10 Čierne Pole Čierne Pole č. 16 079 01 Branislav Sijka 63 83 222 ciernepole@centrum.sk
11 Drahňov Drahňov č. 154 076 74 Tibor Jasovský 63 95 388 obec.drahnov@gmail.com
12 Dúbravka Dúbravka č. 88 072 15 Miroslav Eľko 64 93 112, 68 87 911 obecdubravka@minet.sk
13 Falkušovce Falkušovce č. 179 072 05 Michal Bodnár 64 96 101 ocufalkusovce@centrum.sk
14 Hatalov Hatalov č. 185 072 16 Vladimír Kováč 64 93 284 obec_hatalov@pobox.sk
15 Hažín Hažín č. 122 072 34 Mariana Šimková, Ing. 64 71 287 hazin@lekosonline.sk
16 Hnojné Hnojné č. 24 072 33 Helena Kráľová 65 96 240 ocuhnojne@stonline.sk
17 Horovce Horovce č. 25 072 02 Erik Timko 64 95 731, 64 95 059 ou.horovce@stonline.sk
18 Iňačovce Iňačovce č. 141 072 11 Ľubomír Macko 64 80 221 obecinacovce@lekosonline.sk
19 Ižkovce Ižkovce č. 56 076 72 Štefan Šipoš 63 95 242 ocu.izkovce@centrum.sk
20 Jastrabie pri Mich. Jastrabie pri M. č.53 072 11 Ján Ždiňak 64 90 225 obecjastrabie@dalnet.sk
21 Jovsa* Jovsa č. 73 072 32 Ľubica Čornejová 69 83 380 jovsa@stonline.sk
22 Kačanov Kačanov č. 66 072 05 Michal Tomko 64 96 238 ocu.kacanov@minet.sk
23 Kaluža Kaluža č. 4 072 31 Ján Čuchran, Ing. 64 92 787, 64 92117      urad@kaluza.sk
24 Kapuš. Kľačany Kap. Kľačany č. 27 079 01 Karol Molnár 63 82 752 obeckapklacany@zoznam.sk
25 Klokočov Klokočov č. 65 072 31 Monika Hudáčková 64 92 112, 68 86 312 obec@klokocovmi.sk
26 Krásnovce Krásnovce č. 131 072 01 Tibor Kostovčík 64 22 892, 68 87 141 urad.krasnovce@minet.sk
27 Krišovská Liesková Kriš.Liesková č. 145 079 01 Július Tamaška 63 88 025, 63 88 021 ocu-krl1@sivinet.sk
28 Kusín Kusín č. 130 072 32 Vladimír Jus 64 92 194, 68 87 331 obeckusin@lekosonline.sk
29 Lastomír Lastomír č. 322 072 37 Ľubomír Šipoš 6887 541-3 oculastomir@minet.sk
30 Laškovce Laškovce č. 36 072 01 Ladislav Janko 64 72 204 ocu.laskovce@post.sk
31 Lesné Lesné č. 81 071 01 Peter Bobík 64 98 233 lesne@zoznam.sk
32 Ložín Ložín č. 31 072 04 Monika Pastirová 64 95 316, 68 87 182 obeclozin@minet.sk
33 Lúčky Lúčky č. 114 072 34 Eduard Baláž 64 71 216 oculucky@pobox.sk
34 Malčice* Malčice č. 176 072 06 František Lopašovský 64 96 203, 68 83 251 oumalcice@centrum.sk
35 Malé Raškovce Malé Raškovce č. 58 072 17 Jolana Žeňuchová 64 93 190 obecmaleraskovce@centrum.sk
36 Markovce Markovce č. 48 072 06 Valéria Eľková 64 96 230 ocumarkovce@minet.sk
37 Maťovské Vojkovce Mať.Vojkovce č.155 079 01 Lýdia Capová 63 89 011 obecmatovskevojkovce@stonline.sk
38 Moravany Moravany č. 98 072 03 Ján Žofčák 64 88 212, 68 84 646 oumoravany@minet.sk
39 Nacina Ves* Nacina Ves č.229 072 21 Anton Šándor 64 98 224, 68 84 261 ocu-nacinaves@dalnet.sk
40 Oborín Oborín č. 125 076 75 Arpád Csuri 62 81 860, 62 81 861 oborin@oborin.eu
41 Oreské Oreské č. 129 072 23 Agnesa Stričková 68 86 061, 68 86 062 oreske@3gpsnet.sk
42 Palín* Palín č. 233 072 13 Štefan Fiľ 64 97 203, 68 87 461 oupalin@minet.sk
43 Pavlovce nad Uhom* Pavlovce n./Uhom č.1 072 14 Anton Koceľa 64 94 202, 64 94 389 pavlovce@pavlovce.sk
44 Petrikovce Petrikovce č. 71 072 06 Mária Vadasová 64 96 226 oupetrikovce@centrum.sk
45 Petrovce nad Lab. Petrovce n/L č. 238 072 21 Štefan Rovňák 68 84 212, 68 84 213 ocu_petrovce@dalnet.sk
46 Poruba pod Vih. Poruba pod V. č.175 072 32 Juraj Kriška 6981220 poruba@poruba.eu
47 Pozdišovce Pozdišovce č. 144 072 01 Ján Čižmárik, Ing 64 72 203, 68 91 411 ocu.pozdisovce@inmail.sk
48 Ptrukša Ptrukša č. 170 076 77 Alexander Takács 62 85 150, 63 80 041 ptruksa@pobox.sk
49 Pusté Čemerné Pusté Čemerné č. 4 072 22 Oto Fenin 64 77 303, 64 91 046 pustecemerne@minet.sk
50 Rakovec nad Ond. Rakovec n/O č. 209 072 03 Peter Olejník 6489520, 68 85 811 ocurakovec@stonline.sk
51 Ruská Ruská č. 61 076 77 Erika Lakatošová 63 80 038 obec.ruska@centrum.sk
52 Senné Senné č. 230 072 13 Peter Saboslai 64 97 205, 68 84 191 obecsenne@stonline.sk
53 Slávkovce Slavkovce č. 115 072 17 Iveta Pavlíková 64 93 210 slavkovce@minet.sk
54 Sliepkovce Sliepkovce č. 163 072 37 Kamil Minda 64 93 114, 68 93 212 ou.sliepkovce@gecom.sk
55 Staré Staré č.208 072 23  Agáta Jesenková 68 87 041, obec.stare@minet.sk
56 Strážske* Nám.A.Dubčeka  800 072 22  Vladimír Dunajčák, Ing. 64 91 431, 64 77 275 marcela.dankova@strazske.sk
57 Stretava Stretava č. 12 072 13 Marek Keher 64 97 204 ocustretava@stonline.sk
58 Stretavka Stretavka č. 7 072 13 Matej Šarocký 64 97 207 stretavka@minet.sk
59 Suché Suché č.150 071 01 Jarmila Lopatová 64 220 91, 68 86 972 suche@minet.sk
60 Šamudovce Šamudovce č. 99 072 01 Emil Ircha 64 24 180 samudovce@wmx.sk
61 Trhovište* Trhovište č. 121 072 04 Róbert Koba 64 95 223, 68 83 962 starostatrhoviste@centrum.sk
62 Trnava pri Laborci Trnava pri Lab. č. 163 072 31 Michal Hríb 64 92 233 ocu@trnavaprilaborci.sk
63 Tušice Tušice č. 130 072 02 Ján Záhorský, MVDr. 64 95 714 ocutusice@stonline.sk
64 Tušická Nová Ves Tušická N. Ves č.164 072 02 Jarmila Vaľovská 64 95 711, 68 82 851 starosta@tusickanovaves.sk
65 Veľké Kapušany* Sídl.L.N.Tolstého č. 1 079 01 Peter Petrikán 63 82 562 msu.kapusany@stonline.sk
66 Veľké Raškovce Veľké Raškovce č.112 076 72 Elemír Jakab 63 95 261, 62 83150 ou@velkeraskovce.sk
67 Veľké Slemence Veľké Slemence č.106 076 77 Ľudovít Tóth, Ing. 63 80 001, 63 80 081 slemence@post.sk
68 Vinné* Vinné č. 508 072 31 Marián Makeľ 64 92 224, 68 71 040 makel@vinne.sk
69 Vojany* Vojany č. 72 076 72 Štefan Czinke 63 95 234, 63 95 329 ouv@centrum.sk
70 Voľa Voľa č. 36 072 21 Štefan Gajdoš 64 91 494, 68 91 851 ocuvola@dalnet.sk
71 Vrbnica Vrbica č. 25 072 16 Jaroslav Tokár 64 93 282 obecvrbnica@centrum.sk
72 Vysoká nad Uhom Vysoká n/U č. 313 072 14 Ján Hrešan 64 94 303 vysocan@vknet.sk
73 Zalužice* Zalužice č. 207 072 34 Gabriel Viňanský, Mgr. 64 71 214, 68 86 531 zaluzice@minet.sk
74 Závadka Závadka č. 36 072 33 Ján Varga 65 96 225 ocuzavadka36@stonline.sk
75 Zbudza Zbudza č. 71 072 23 Matej Havrila 64 75 121, 64 75 145 ocu-zbudza@dalnet.sk
76 Zemplínska Široká* Zemplínska Široká 204 072 12 Vladimír Mati, Ing. 64 97 233 zemplinskasiroka@minet.sk
77 Zemplínske Kopčany Zempl. Kopčany č. 56 072 17 Ladislav Kohút 64 93 241 zkopcany@minet.sk
78 Žbince* Žbince č. 34 072 16 Ján Jurko 64 93 106, 68 84 111 starosta@zbince.sk