Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Mestá a obce

 

Mestá a obce v pôsobnosti Okresného úradu Humenné
 Názov obce                             Starosta                                  Telefón                 +421-57 E-mail
 Adidovce Milan Koromház  7796333 obec.adidovce@gmail.com
 Baškovce Ing. Pavol Tamáš  7880236 obec.baskovce.he@gmail.com
 Belá  nad Cirochou Ján Vajda  7683126 obecbelanadcirochou@gmail.com
 Brekov Radoslav Nemec  2909057 obec@brekov.sk
 Brestov Ľudmila Nováková  7885890 obecbrestov@minet.sk
 Brestov  nad Laborcom Ján Zubaľ  7394165 ou.brestovnadlaborcom@zoznam.sk  
 Brezovec Ing. Miroslav Solomon  7693252 obecbrezovec1@gmail.com
 Čabalovce Helena  Zjanová  7393161 obeccabalovce@centrum.sk  
 Čabiny Milan Moroz  7397113 starostacabiny1@centrum.sk
 Černina Silvia Žinčáková  7795226 oucernina@gmail.com
 Čertižné Ing. Peter Tričák  7392197 ocu.certizne57@gmail.com  
 Čukalovce Ľuboš Cima  7582820 obeccukalovce@azet.sk  
 Dedačov Ing. Peter  Pichoňský  7797340 dedacov@pobox.sk
 Dlhé nad Cirochou Ing. Ján Kníž  7622244 obecdlhe@stonline.sk
 Dúbrava František Šimon  7673147 ou.dubrava@gmail.com
 Gruzovce Martin Petík  7755806 gruzovce1@gmail.com
 Habura Mgr. Michal Prejsa  7392200 ocuhabura@centrum.sk
 Hankovce Ing. Ľudmila Veľasová  .  7797142 podatelna@obechankovce.sk
 Hažín nad Cirochou Július Buček  7755480 hazinnadcir@netrox.sk
 Hostovice Ing. Peter Čopák  7880188 obec.hostovice@centrum.sk
 Hrabová Roztoka Bc. Darina Labaničová  7693087 labanicova@centrum.sk  
 Hrabovec nad Laborcom Ing. Anton Kulan  7797346 obechrabovec@gmail.com
 Hrubov Štefan Trusák  7795228 ouhrubov@satlan.sk
 Hudcovce Ing. Martina Bodnárová    7781129 ou.hudcovce@mail.t-com.sk
 Humenné PhDr. Ing. Miloš Meričko, primátor  7863218 primator@humenne.sk 
 Chlmec Cyril Hirjak  7885160 ouchlmec@minet.sk
 Jabloň Vladimír Koscelník  4471006 v.koscelnikstarosta@gmail.com 
 Jalová Radoslav Mihalčin  7692358 obecjalova@gmail.com
 Jankovce Ing. Jaroslav Vasiľ  4498240 obecjankovce@gmail.com 
 Jasenov Ing. Lucia Sukeľová  7722708 obecnyurad@jasenov.sk
 Kalinov Ivan Sivák  7321536 obec-kalinov@orangemail.sk
 Kalná Roztoka Ladislav Hakulin    7580186 kalnaroztoka@lekosonline.sk
 Kamenica nad Cirochou Ing. Monika Hamaďaková.  7793286 info@obeckamenicanadcirochou.sk
 Kamienka Ing. Benjamín Bláha  7793114 obeckamienka143@gmail.com
 Karná Anton Hodor  7795246 obec.karna@gmail.com  
 Klenová Ing. Slavomír Voloch  7580208 obecklenova@lekosonline.sk
 Kochanovce Katarína Lászlóová  7753070 obeckochanovce@ocu.sk
 Kolbasov Jana Sidorová  7698129 obeckolbasov@stonline.sk
 Kolonica Matúš Leňo  7692374 obeckolonica@gmail.com
 Košarovce Peter Čokota  4498129 ocukosarovce@mail.t-com-.sk
 Koškovce Ing. Vladimír Babič  7797128 podatelna@koskovce.sk
 Krásny Brod Vladimír Bajaj  7321496 ou.kbrod@stonline.sk
 Lackovce Ing. Ľuboslava Hofericová    7885330 obeclackovce@stonline.sk
 Ladomírov Mgr. Miroslav Kacarabčin  7673155 oculad@centrum.sk
 Lieskovec Marta Salanciová  7781142 obex.lies@gmail.com
 Ľubiša Jozef Sklenčár  7796153 oculubisa@stonline.sk
 Lukačovce Ing. Martin Meričko  4885441 lukacovce@zoznam.sk
 Maškovce Bc. Emil Jasík   7795741 maskovce@centrum.sk  
 Medzilaborce Ing. Vladislav Višňovský,  primátor  
 7460126
info@medzilaborce-urad.sk
 Michajlov Jana Glogovská  7673144 ou.michajlov@lekosonline.sk
 Modra nad Cirochou Ondrej Milčo.  7793242 ou@modranadcirochou.sk
 Myslina Helena Podolinská  7754990 obexmyslina@gmail.com
 Ňagov Ing. Vladimír Roháč  7321235 obecnagov@gmail.com
 Nechválova Polianka Vladimír Megela  7880333 obecnechvalovapolianka@gmail.com
 Nižná Jablonka Martina Kucerová  7880396 niznajablonka@mail.t-com.sk  
 Nižná Sitnica Ing. Stanislav Rakár 0904478125 niznasitnica@stonline.sk
 Nižné Ladičkovce Ing. Ján Hudák  7796184 obecnladickovce@stonline.sk
 Nová Sedlica Vasiľ Dinič  7694187 obec.novasedlica@makoba.sk
 Ohradzany Mgr. Andrea Kličová  7880239 ohradzany@gmail.com
 Oľka Vladimír Sčerba  7880826 obecolka@satlan.sk  
 Olšinkov Ján Kundrát  7393155 obec.olsinkov@gmail.com  
 Osadné Mgr. Róbert Mikuláško  7798124 obec.osadne@azet.sk
 Pakostov Jozef Fedorko  4498222 pakostov24@gmail.com
 Palota Vasiľ Bomberovič  7321231 obecpalota@zoznam.sk
 Papín Miroslav Lukáč  7880243 ou.papin@stonline.sk
 Parihuzovce Ján Stanko  7695243 parihuzovce@gmail.com
 Pčoliné Ing. Michal Grňa  7695150 obecpcoline@azet.sk  
 Pichné Július Baník   7681184 subovapichne@makoba.sk
 Porúbka Ing. Andrea Raková  7782127 porubka.humenne@gmail.com 
 Príslop Jozef Blaško  7698169 obecprislop@stonline.sk
 Prituľany Jozef Sivák  4473142 obecpritulany@zoznam.sk 
 Ptičie Martin Dzemjan  7888490 pticie@stonline.sk
 Radvaň nad Laborcom Jana Svičinová  7394102 obecradovan@stonline.sk 
 Repejov Peter Cipka  7398112 urad@repejov.sk  
 Rohožník Bc. Jana Paľová  4889770 janapalova@post.sk
 Rokytov pri Humennom Jozef Drobňák  7797166 ocurokytov@netrox.sk 
 Rokytovce Viera Palejová  7321607 obecrokytovce@gmail.com 
 Roškovce Milan Čeremeta 0915368205 roskovce@zoznam.sk
 Rovné Ing. Jozef Baláž  7796651 ou.rovne.he@gmail.com
 Runina Marián Regula  7698116 obecrunina@stonline.sk 
 Ruská Kajňa Anna Kuzmová  4498326 ruskakajna@centrum.sk
 Ruská Poruba Jaroslav Moroz  4887340 ruskaporuba@gmail.com
 Ruská Volová Eva Turbáková  7673131 obecruskavolova@lekosonline.sk 
 Ruský Potok Veronika Paraska  7698121 obecruskypotok@mail.t-com.sk 
 Slovenská Volová Pavol Šimurda  7880502 obec.slov.volova@centrum.sk
 Slovenské Krivé Marek Balica  7797164 ou.slov.krive@gmail.com  
 Snina Ing. Daniela Galandová,.primátorka   7561860 primator@snina.sk  
 Sopkovce Mária Bučková  7795338 sopkovce@centrum.sk  
 Stakčín Miroslav Bober  7674309 oustakcin@stonline.sk
 Stakčínska Roztoka Ján Stošek  7674114 stakcinska.roztoka@lekosonline.sk
 Strihovce Iveta Ihnatková  4470002 obecstrihovce@lekosonline.sk
 Sukov Alena Jedináková  7397141 obec.sukov@gmail.com  
 Svetlice Martina Husárová  7393171 ousvetlice@gmail.com
 Šmigovec Michal Pidanič  7693052 ou.obecsmigovec@gmail.com
 Topoľa Ing. Mária Bobriková  7698119 obectopola@stonline.sk  
 Topoľovka Ing. Štefan Ladičkovský  7781133 topolovka@wmx.sk
 Turcovce Cyril Vasiľ  7880392 outurcovce@gmail.com
 Ubľa Mgr. Nadežda Sirková  7673139 obecubla@lekosonline.sk
 Udavské Ing. Peter Hudák  7796124 obec@udavske.sk
 Ulič Ján Holinka  7694136 obec.ulic@stonline.sk
 Uličské Krivé Ing. Juraj Cogan  7694181 obec.ulickrive@makoba.sk
 Valentovce Michal Firkaľ  7397125 0915554893 obecvalentovce@gmail.com  
 Veľopolie Ing. Valéria Klapáčová  7796123 obecvelopolie@gmail.com
 Víťazovce Ing. Veronika Pošíková  7795431 ouvitazovce@gmail.com  
 Volica Ing. Monika Rohaľová  7394113 ouvolica@gmail.com  
 Výrava Monika Kurťaková  7393175 obecvyrava@centrum.sk  
 Vyšná Jablonka Ing. Zuzana Nestorová  7798113 v.jablonka@centrum.sk 
 Vyšná Sitnica Viktor Kušnír  4880428 obecvysnasitnica@centrum.sk
 Vyšné Ladičkovce Martina Bobaľová  7796661 obec.vysneladickovce@satlan.sk
 Vyšný Hrušov RNDr. Milan Naster  7796629 vysnyhrusov@gmail.com
 Závada Bc. Miluška Hlavatá  4886012 obeczavada@gmail.com  
 Závadka Bešáková Renáta  7764091 obeczavadka@stonline.sk  
 Zboj Ladislav Ladomirjak  7694116 obec.zboj@stonline.sk
 Zbojné Anna Koščová  7394121 obec.zbojne@azet.sk
 Zbudská Belá Milan Matuška  7394177 ouzbudskabela@gmail.com
 Zbudské Dlhé František Kopej  7797162 obec.zb.dlhe@hotmail.sk
 Zemplínske Hámre Ing. Ján Kepič, PhD..  7581790 zemplinskehamre@gmail.com
 Zubné Mgr. Michaela Vasilenková  7880792 obec.zubne@stonline.sk