Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Mestá a obce

P.č. Obec /mesto/ v okrese Svidník Meno a priezvisko starostu Telefón na OcÚ Mobil Fax E-mail
1. Svidník Mgr. Marcela IVANČOVÁ 054-4863602 903 218 526 7522394 TA.TG3PG1A@STLFKS4GLD@
089 01  Svidník  
2. Giraltovce  Ing. Pavol TCHURIK 7322447 905 565 647 7322301 TA.YQ1FKRSLGI@LFKS4GLD@
087 01  Giraltovce   TA.YQ1FKRSLGI@KSGLSKYLTYA@
3. Belejovce Slavomír BACHURA   908 971 090   4FQ.RGS4I@bvYQ1FZYRY2@
089 01  Svidník    
4. Beňadikovce Mgr. Ladislav ŠOTIK 7591209 911 216 983   4FQ.RGS4I@YQ1FTGPS3Y2QY2F@
090 42 Okrúhle  
5. Bodružal Dušan ZELIZŇÁK 7593319 908 998 815   4FQ.RGS4I@RSJHLPF2QY2F@
090 05  Kr. Poľana  
6. Cernina Ing. Helena MADZINOVÁ 7881213 907 991 406 7881213 4FQ.RGS4I@TAS3G3LYQ@
090 16 Cernina    
7. Cigla Ján BODRUCKÝ/Petraninová 7565214 903 776 785 0910485713 4FQ.RGS4I@SRIGQQY2F@
086 37 Šar. Čierne    
8. Dlhoňa Jaroslav SADIV 7594283 917 679 513   4FQ.RGS4I@S3FURP.QY2F@
090 02 Kružlová  
9. Dobroslava Ing. Vladimír VANČIŠIN   902 722 271   TA.KY3S1FRA@S1SRAFL2FP.QY2F@
090 01 Kapišová  
10. Dubová Miloš VAŇUŠANÍK 7565203 904 162 898 7565203 4FQ.RGS4I@S1F2HP.QY2F@
090 11 V. Orlík  
11. Dukovce Jozef BODNÁR 7322246 903 032 343   TA.KY3-GX@YQ1FTHPQY2F@
086 44 Kuková  
12. Fijaš Mgr. Jana TCHURIKOVÁ 7598184 910687375   4FQ.RGS4I@ASZGOQY2F@
087 01  Giraltovce  
13. Havranec Mgr. Milan ŠČERBA 7594273 910978876   4FQ.RGS4I@S2LYQA.3SRG4@
090 02  Kružlová  
14. Hrabovčík Sergej VASILENKO 7881752 903261292   TA.R1@TGQ1F2SLU@
089 01  Svidník  
15. Hunkovce Mikuláš HORVAT 7593315 911 627 228   TA.4HLK3YQ@YQ1FT3HU@
090 03 Ladomirová  
16. Jurkova Voľa Iveta ŠKRABOVÁ 7521123 914 218 959   TA.RGS4J@SRF1S1FTLHZ@
089 01  Svidník    
17. Kalnište Jozef CAUNER 7322291 904 172 992 7322291 TA.4HLK3YQ@YKAG3RST@
087 01  Giraltovce  
18. Kapišová Pavol FEK 7521422 905 482 666 7521422 TA.S1FAGDST@S1FAGDST@
090 01  Kapišová  
19. Kečkovce Edita ORENIČOVÁ 7592382 915 910 469   4FQ.RGS4I@YQ1FTQYT.QY2F@
090 11  V. Orlík  
20. Kobylnice Mgr. Lukáš JUHÁS 7322373 949 386 045   obec.kobylnice@ gmail.com
087 01  Giraltovce  
21. Korejovce Jaroslav KAPA 7593314 908 617 151   TA.4HLK3YQ@YQ1FZYLFT.QY2F@
090 05  Kr. Poľana  
22.  Kračúnovce Michal BOLEŠ 7365283 918465717 7881071 4FQ.RGS4I@QY2F.YQ1F3HQSLT@
087 01  Giraltovce  
23. Krajná Bystrá Bc. Peter ŠTEFANCO 7593322 947 904 768   TA.SLKAE2S3ZSLT@QY2F@, TA.SLKAE2S3ZSLT@SKAFLSKA@
090 05  Kr. Poľana  
24. Krajná Poľana Jozef FECIĽAK 7593311 0917 852 703   TA.4HLK3YQ@S3SRFDS3ZSLT@
090 05  Kr. Poľana    
25. Krajná Porúbka Martina DULEBOVÁ 905 905 763 984   TA.4HLK3YQ@ST2HLFDS3ZSLT.QY2F@
090 05  Kr. Poľana 772695  
26. Krajné Čierno Ján VAŇKO 7593312 915 124 766   4FQ.RGS4I@F3LYGQY3ZSLT@
090 03 Ladomirová  
27. Kružlová PhDr. Adrián GUŽO 7594286 908 665 593   TA.4S3JFJ@S1FRJHLTQY2F@
090 02  Kružlová  
28. Kuková Anna LUKÁČOVÁ 7322815 911 170 058 7322815 4FQ.RGS4I@S1FTHTHFS1FQSTHR@
086 44  Kuková  
29. Kurimka Martina ILEČKOVÁ 7881148 911 041 180 7881148 TA.ST4GLHT@ST4GLHT@
090 16  Cernina 940 500 039  
30. Ladomirová Oľga BOJČÍKOVÁ 7882534, 7522626 948 952 684 7522626 4FQ.RGS4I@S1FLG4FPSR.SKAFLSKA@, 4FQ.RGS4I@SIRF.S1FTGQZF2@
090 03 Ladomirova  
31. Lúčka Mikuláš MAŠLEJ 7365131 905 205 129 7365131 4FQ.RGS4I@STQHR.RDFK@
087 01  Giraltovce  
32. Lužany pri Topli Ing. Miroslav ČORBA 7322277 903 527 264   4FQ.RGS4I@GRDFKGLDE3SJHRQY2F@
087 01  Giraltovce  
33. Matovce Dávid JACÁK 7591182 949792166   4FQ.RGS4I@YQ1FKS4QY2F@
090 42  Okrúhle  
34. Medvedie Stanislav MOĽ 7593293 905 301 872   4FQ.RGS4I@RF4.1SRAG3SKA@, TA.4HLK3YQ@YGPY1PY4QY2F@
090 05  Kr. Poľana  
35. Mestisko Jaroslav NAGAJDA 7521598 903 068 399 7521598 TA.R1@FTAGKAY4@
090 41  Mestisko  
36. Mičakovce Ing. Pavel ANDRIJKO   905 837 672   4FQ.RGS4I@YQ1FTSQG4QY2F@
087 01  Giraltovce  
37. Miroľa Michal KUREČKO 7593347 905 749 466   4FQ.RGS4I@SRFLG4QY2F@
090 05  Kr. Poľana  
38. Mlynárovce Peter KIDALA 7564312 910319695   4FQ.RGS4I@YQ1FLS3ER4QY2F@
090 16  Cernina  
39. Nižná Jedľová Vladimír ŠANDALA 7521049 915 910 387   4FQ.RGS4I@S1FRPYZ3QY2F@
089 01  Svidník  
40. Nižná Pisaná Martin MOČILENKO 7594238 902 046 944   4FQ.RGS4I@QY2F.S3SAGDS3JG3@
090 01  Kapišová  
41. Nižný Komárnik Mgr. Jana LEŠČIŠINOVÁ 7593310 911 153 966   TA.4S3JFJ@TG3LS4FTE3JG3QY2F@
090 05  Kr. Poľana  
42. Nižný Mirošov Anna HREŠKOVÁ 7592306 907 977 496   4FQ.RGS4I@1FAFLG43@
090 11  V. Orlík  
43. Nižný Orlík Juraj PETNÝ 7525004 905 502 176 7525004 4FQ.RGS4I@TGRLFE3JG3QY2F@
090 11 V. Orlík  
44. Nová Polianka Marek DRIMÁK 7521189 908 333 735   TA.4HLK3YQ@ST3SGRFDS1F3.QY2F@
089 01  Svidník  
45. Okrúhle Ing. Martin JECH 7881059 907 970 984 7881060 TA.YRUHLTFQY2F@SKAFLSKA@ 
090 42  Okrúhle 7881060  
46. Príkra Miroslav GOLDIR 7593237 907 049 633   4FQ.RGS4I@MNVcLGPRFI1SRAFLG4@
090 05  Kr. Poľana  
47. Pstriná PhDr. Anna MIHALÍKOVÁ 7593353 918 971 008   mihalikovahanka@ centrum.sk
090 05  Kr. Poľana  
48. Radoma Daniela ZELONKAYOVÁ 7881057 903 740 758   4FQ.RGS4I@S4FPSLPSLHE3QY2F@
090 42  Okrúhle  
49. Rakovčík Mgr. Iveta HORVATOVÁ   905 841 959   4FQ.RGS4I@TGQ1FTSLQY2F@
089 01  Svidník  
50. Rovné Stanislav VIRAVEC 7881105 907 519 381   TA.4HLK3YQ@Y31FLQY2F@
090 16  Cernina  
51. Roztoky  Ing. Martin JURKOVIČ 7592215 903 619 376   4FQ.RGS4I@ETFKJFLHF@
090 11 V. Orlík  
52. Soboš Mgr. MBA Ivana IVANČOVÁ 7591200 918 691 974   TA.4HLK3YQ@AF2FAQY2F@
090 42  Okrúhle  
53. Stročín Stanislav POTOMA 7521158 940 217 007 7521158 TA.WF2FD@3GQFLKA@
089 01  Svidník  
54. Svidnička Anna PAŇKOVÁ 7594235 918 432 680   TA.4HLK3YQ@STQG3PG1A.QY2F@
090 02  Kružlová  
55.  Šarbov Stanislav SKASKO 7593349 0907 940 167   TA.KAFD@1SRAG3SKA.FTASTA@
090 05  Kr. Poľana  
56. Šarišský Štiavnik Michal KIMÁK 7882630 907 476 268 7882631 obecsarisskystiavnik@ zoznam.sk
090 42  Okrúhle  
57. Šemetkovce Ján MARCHEVSKÝ   908 330 965   TA.KYJS@YQ1FTKY4YA@
090 03 Ladomirová    
58. Štefurov Jana Rišková 7591135 905 580 341   4FQ.RGS4I@1FLHOYKAQY2F@
090 42  Okrúhle  
59. Vagrinec Mgr. Peter KLIM 7566321 918 649 950   TA.KYJS@D4GRT@
090 03 Ladomirová 907 907 120  
60. Valkovce Jaroslav VASIČKO 7591137 907 129 655 7591137  
09042  Okrúhle   TA.YQ1FTRS1@SKAFLSKA@
61. Vápeník Jaroslav KRAJKOVIČ 7594236 917 524 796   4FQ.RGS4I@QG1FTZSLTFLSZ@
090 02  Kružlová  
62. Vyšná Jedľová Mgr. Miroslav ČEPAN 7521182 905 702 629   TA.KYJS@S1FRPYZ.S3AE1@
089 01  Svidník  
63. Vyšná Pisaná Milan RODÁK 7594291 908 360 874   4FQ.RGS4I@S3SAGDAE1@
090 01  Kapišová  
64. Vyšný Komárnik Daniela ŠTEFANCOVÁ 9593316 904 891 964   TA.4HLK3YQ@TG3LS4FTE3AE1@
090 05  Kr. Poľana  
65. Vyšný Mirošov Michal PETRANIK 7592219 948 140 766 7882571 TA.1FAFLG4E3AE1@S3RYKSPFD@
090 11  V. Orlík  
66. Vyšný Orlík Mgr. Ján DŽUPIN 7525081 918 738 183   4FQ.RGS4I@TGRLFE3AE1QY2F@
090 11  V.Orlík  
67. Železník Ing. Andrej MITAĽ 7365340 907 931 720   4FQ.RGS4I@TG3JYRYJQY2F@
087 01  Giraltovce  
68. Želmanovce Anna STAŠKOVÁ 7322861 918 614 491   TA.KYJS@YQ1F3S4RYJHQF@
086 44  Kuková