Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Mestá a obce

P.č. Obec /mesto/ v okrese Svidník Meno a priezvisko starostu Telefón na OcÚ Mobil Fax E-mail
1. Svidník Mgr. Marcela IVANČOVÁ 054-4863602 903 218 526 7522394 primatorka@svidnik.sk
089 01  Svidník  
2. Giraltovce Mgr. Ján RUBIS 7322447 905 246 078 7322301 primator@giraltovce.sk
087 01  Giraltovce   sekretariat@giraltovce.sk
3. Belejovce Ing. Marcel SOPOLIGA    910 330 299   marcel.sopoliga@minv.sk
089 01  Svidník  
4. Beňadikovce Mgr. Ladislav ŠOTIK 7591209 911 216 983   obecbenadikovce@gmail.com
090 42 Okrúhle  
5. Bodružal Dušan ZELIZŇÁK 7593319 908 998 815   obecbodruzal@gmail.com
090 05  Kr. Poľana  
6. Cernina Ing. Helena MADZINOVÁ 7881213 907 991 406 7881213 cerninask@gmail.com
090 16 Cernina    
7. Cigla Ján BODRUCKÝ/Petraninová 7565214 903 776 785 /091048571 obeccigla@gmail.com
086 37 Šar. Čierne    
8. Dlhoňa Jaroslav SADIV 7594283 917 679 513   obec.dlhona@gmail.com
090 02 Kružlová  
9. Dobroslava Ing. Vladimír VANČIŠIN   902 722 271   obec.dobroslava@slovanet.sk
090 01 Kapišová  
10. Dubová Miloš VAŇUŠANÍK 7565203 904 162 898 7565203 obec.dubova@gmail.com
090 11 V. Orlík  
11. Dukovce Jozef BODNÁR 7322246 903 032 343   obecdukovce@wi-net.sk
086 44 Kuková  
12. Fijaš Mgr. Jana TCHURIKOVÁ 7598184 910687375   obecfijas@gmail.com
087 01  Giraltovce  
13. Havranec Mgr. Milan ŠČERBA 7594273 910978876   milan.scerba@gmail.com
090 02  Kružlová  
14. Hrabovčík Sergej VASILENKO 7881752 903261292   hrabovcik@vl.sk
089 01  Svidník  
15. Hunkovce Mikuláš HORVAT 7593315 911 627 228   hunkovce@centrum.sk
090 03 Ladomirová  
16. Jurkova Voľa Zdenko FEDEŠ 7521123 944 465 444   jurkovavola@zmail.sk
089 01  Svidník  
17. Kalnište Jozef CAUNER 7322291 904 172 992 7322291 kalniste@centrum.sk
087 01  Giraltovce  
18. Kapišová Pavol FEK 7521422 905 482 666 7521422 kapisova@kapisova.sk
090 01  Kapišová  
19. Kečkovce Jana FEŇOVÁ 7592382 917 673 234   obec.keckovce@gmail.com
090 11  V. Orlík  
20. Kobylnice František VOJČEK 7322373 905 837 671   obec.kobylnice@ gmail.com
087 01  Giraltovce  
21. Korejovce Jaroslav KAPA 7593314 908 615 171   obec.korejovce@centrum.sk
090 05  Kr. Poľana  
22.  Kračúnovce František MAŠLEJ 7365283 918465717 7881071 kracunovce@stonline.sk
087 01  Giraltovce  
23. Krajná Bystrá Ján ŠTEFANCO 7593322 907 973 639   starosta@krajnabystra.sk
090 05  Kr. Poľana  
24. Krajná Poľana Jozef FECIĽAK 7593311 0917 852 703   krajnapolana@centrum.sk
090 05  Kr. Poľana    
25. Krajná Porúbka Helena BABEJOVÁ 905772695 905 763 984   obec.krajnaporubka@centrum.sk
090 05  Kr. Poľana    
26. Krajné Čierno Ján VAŇKO 7593312 915 124 766   krajnecierno@gmail.com
090 03 Ladomirová  
27. Kružlová PhDr. Adrián GUŽO 7594286 908 665 593   obeckruzlova@zoznam.sk
090 02  Kružlová  
28. Kuková Ing. Štefan KOŽLEJ 7322815 911 228 123 7322815 lukacovaoukukova@gmail.com
086 44  Kuková  
29. Kurimka Ján BOŽÍK 7881148 911 910 328 7881148 kurimka@kurimka.sk
090 16  Cernina  
30. Ladomirová PhDr. Vladislav Cuper 7882534, 7522626 902 585 065 7522626 sekretariat.ladomirova@gmail.com
090 03 Ladomirova  
31. Lúčka Mikuláš MAŠLEJ 7365131 905 205 129 7365131 topl.lucka@stonline.sk
087 01  Giraltovce  
32. Lužany pri Topli Ing. Miroslav ČORBA 7322277 903 527 264   obecluzanypritopli@gmail.com
087 01  Giraltovce  
33. Matovce Mgr. Lukáš SUCHANIČ 7591182 919222744   obecmatovce@gmail.com
090 42  Okrúhle  
34. Medvedie Ing. Juraj ČERVÁK 7593293 905 341 115   dalnik@centrum.sk
090 05  Kr. Poľana  
35. Mestisko Stanislav BAKA 7521598 911 409 418 7521598 mestisko@vl.sk
090 41  Mestisko  
36. Mičakovce Ing. Pavel ANDRIJKO   905 837 672   obecmicakovce@gmail.com
087 01  Giraltovce  
37. Miroľa Michal KUREČKO 7593347 905 749 466   michalkurecko45@gmail.com
090 05  Kr. Poľana  
38. Mlynárovce Peter KIDALA 7564312 910319695   obecmlynarovce@gmail.com
090 16  Cernina  
39. Nižná Jedľová Mgr. Alena DŽUPINOVÁ 7521049 948 304 003   obecnjedlova@gmail.com
089 01  Svidník  
40. Nižná Pisaná Martin MOČILENKO 7594238 902 046 944   niznapisana.obec@gmail.com
090 01  Kapišová  
41. Nižný Komárnik Mgr. Jana LEŠČIŠINOVÁ 7593310 911 153 966   obecniznykomarnik@ zoznam.sk
090 05  Kr. Poľana  
42. Nižný Mirošov Anna HREŠKOVÁ 7592306 907 977 496   nmirosov@gmail.com
090 11  V. Orlík  
43. Nižný Orlík Juraj PETNÝ 7525004 905 502 176 7525004 obecniznyorlik@stonline.sk
090 11 V. Orlík  
44. Nová Polianka Ján BARVIRČÁK 7521189 903 480 533   barvircakjan@gmail.com
089 01  Svidník  
45. Okrúhle Ing. Martin JECH 7881059 907 970 984 7881060 starosta@obecokruhle.sk 
090 42  Okrúhle 7881060  
46. Príkra Miroslav GOLDIR 7593237 907 049 633   miroslavgoldir1976@gmail.com
090 05  Kr. Poľana  
47. Pstriná PhDr. Anna MIHALÍKOVÁ 7593353 918 971 008   mihalikovahanka@ centrum.sk
090 05  Kr. Poľana  
48. Radoma Daniela ZELONKAYOVÁ 7881057 903 740 758   obecnyuradradoma@gmail.com
090 42  Okrúhle  
49. Rakovčík Mgr. Iveta HORVATOVÁ   905 841 959   obecrakovcik@gmail.com
089 01  Svidník  
50. Rovné Stanislav VIRAVEC 7881105 907 519 381   obecrovne@centrum.sk
090 16  Cernina  
51. Roztoky  Ing. Martin JURKOVIČ 7592215 903 619 376   ouroztoky@stonline.sk
090 11 V. Orlík  
52. Soboš Mgr. MBA Ivana IVANČOVÁ 7591200 918 691 974   obecsobos@centrum.sk
090 42  Okrúhle  
53. Stročín Tibor SLUŤAK 7521158 907 956 544 7521158 strocin@pobox.sk
089 01  Svidník  
54. Svidnička Anna PAŇKOVÁ 7594235 918 432 680   obec.svidnicka@centrum.sk
090 02  Kružlová  
55.  Šarbov Stanislav SKASKO 7593349 0907 940 167   skasko.stanislav@post.sk
090 05  Kr. Poľana  
56. Šarišský Štiavnik Michal KIMÁK 7882630 907 476 268 7882631 obecsarisskystiavnik@ zoznam.sk
090 42  Okrúhle  
57. Šemetkovce Ján MARCHEVSKÝ   908 330 965   semetkovce@azet.sk
090 03 Ladomirová    
58. Štefurov Jana Rišková 7591135 905 580 341   obecstefurov@gmail.com
090 42  Okrúhle  
59. Vagrinec Mgr. Peter KLIM 7566321 918 649 950   klimp@azet.sk
090 03 Ladomirová 907 907 120  
60. Valkovce Ján CHRZAN 7591137 905 244 415 7591137 valkovce@gmail.com
09042  Okrúhle    
61. Vápeník Jaroslav KRAJKOVIČ 7594236 917 524 796   jarokrajkovic@gmail.com
090 02  Kružlová  
62. Vyšná Jedľová Mgr. Miroslav ČEPAN 7521182 905 702 629   vysna.jedlova@azet.sk
089 01  Svidník  
63. Vyšná Pisaná Bc. Vasil PITLIVKA 7594291 904 239 865   vpisana@gmail.com
090 01  Kapišová  
64. Vyšný Komárnik Daniela ŠTEFANCOVÁ 9593316 904 891 964   vysnykomarnik@centrum.sk
090 05  Kr. Poľana  
65. Vyšný Mirošov Michal PETRANIK 7592219 948 464 581 7882571 podatelna@vysnymirosov.sk
090 11  V. Orlík  
66. Vyšný Orlík Mgr. Ján DŽUPIN 7525081 918 738 183   obecvysnyorlik@gmail.com
090 11  V.Orlík  
67. Železník Ing. Andrej MITAĽ 7365340 907 931 720   obeczeleznik@gmail.com
087 01  Giraltovce  
68. Želmanovce Anna STAŠKOVÁ 7322861 918 614 491   ocuzelmanovce@azet.sk
086 44  Kuková