Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Mestá a obce okresu

Legenda: * sídlo matričného úradu
P.č.          Obec        Popis. číslo   PSČ  Meno a priezvisko kont. osoby Tel. číslo                 E-mail
 1 Baškovce                 29 072 64 Peter Báthory   65 22 337 obecbaskovce@szm.sk
 2 Beňatina                 10 072 64 Štefan Minčák   65 82 506 benatina@lekosonline.sk
 3 Bežovce*                184 072 53 Luděk Hamšík   65 90 219 oubezovce@lekosonline.sk
 4 Blatná Polianka                 94 072 44 Michal Kontra   65 97 203 blatnapolianka@lekosonline.sk
 5 Blatné Remety                 26 072 44 Ľuboš Sliško   65 97 235 bremety@gmail.com
 6 Blatné Revištia                 86 072 43 Gabriel Seman   65 97 220 bl.revistia@minet.sk
 7 Bunkovce                103 072 44  Václav Ličkoooo   65 97 345 oubunkovce@stonline.sk
 8 Fekišovce                 26 072 33 Miloslava Fedorová   65 96 242 obec.fekisovce@szm.sk
 9 Hlivištia                 73 073 01 Mgr. Miroslav Džuba   65 22 317 hlivistia@lekosonline.sk
10 Horňa                146 073 01 Ján Varga   65 22 293 horna@interdum.sk
11 Husák                 25 072 51 Ing. Michal Copák   65 93 272 obechusak@lekosonline.sk
12 Choňkovce                180 072 63 Radoslav Hvožďák   65 22 510 ouchonkovce@minet.sk
13 Inovce                 28 072 64 Ján Chrapovič   65 82 514 inovce@inovce.sk
14 Jasenov                 47 072 42 Michal Šabák   65 96 258 jasenov1@post.sk
15 Jenkovce                200 072 52 Ing Jaroslav André   65 98 409 obecjenkovce@lekosonline.sk
16 Kolibabovce                 49 072 61 Mária Pokrivňáková   65 93 273 kolibabovce.so@gmail.sk
17 Koňuš                 39 072 63 Mgr. Kvetoslava Šabáková   65 23 315 konus@lekosonline.sk
18 Koromľa                172 072 62 Mgr. Silvia Žeňuchová   65 93 417

starosta@obeckoromla.sk

koromla.obec@gmai.com

19 Krčava                 17 072 51 PhDr. Darina Palaiova   65 99 222 obeckrcava@lekosonline.sk
20 Kristy                 83 072 55 Anna Janošová   65 98 415 kristy@lekosonline.sk
21 Lekárovce                505 072 54 Milan Örmezey   65 90 608 obeclekarovce@lekosonline.sk
22 Nižná Rybnica                125 073 01 Magdaléna Ohradzanská   65 22 342 oun.rybnica@stonline.sk
23 Nižné Nemecké                100 072 52 Milan Husár   65 98 513 nizne.nemecke@centrum.sk
24 Orechová                 57 072 51 Mgr. Rastislav Repka   65 22 369 obecorechova@lekosonline.sk
25 Ostrov                106 072 55 František Marcin   65 22 291 ocuostrov@gmai.com
26 Petrovce                   2 072 62 Pavel Tomčo   65 93 275 ocuhuta@lekosonline.sk
27 Pinkovce                 29 072 54 Ján Kočiš   65 90 223 ocupinkovce@vknet.sk
28 Podhoroď*                112 072 64 Anton Hricko   65 84 077

podhorod@podhorod.sk

podhorod@lekosonline.sk

29 Porostov                 86 072 55 Miroslav Hreščák   65 22 822 porostov@lekosonline.sk
30 Porúbka*                151 072 61 Gabriel Falis   65 93 254 obec@porubka.sk
31 Priekopa               100 072 61 Ing. Peter Sekerák   65 22  283 ocupriekopa@lekosonline.sk
32 Remetské Hámre*                82 072 41 Marek Kondžura   65 95 236

starosta@remetskehamre.sk

remetskehamre@lekosonline.sk

33 Ruská Bystrá                19 072 64 Ján Sakulič

  65 84 071

ruskabystra@lekosonline.sk
34 Ruskovce                47 072 42 Anna Ohradzanská   65 22 351 ruskovce@post.sk
35 Ruský Hrabovec                51 072 64 Juraj Cinkanič   65 84 086 ocuruskyhrabovec@centrum.sk
36 Sejkov                80 072 51 Peter Tokár   65 99 421 sejkov@lekosonline.sk
37

Sobrance*

 

073 01

Ing. Pavol Džurina

 65 22 210

primator@sobrance.sk

38 Svätuš                72 072 55 Milan Širochman   65 97 202 starostasvatus@centrum.sk
39 Tašuľa                43 072 52 Milan Hrešo   65 98 260 ocutasula@centrum.sk
40 Tibava               131 073 01 Marián Čuhanič   65 22 271 ocu.tibava@lekosonline.sk
41 Úbrež*               169 072 42 Ing. Milan Hižďák   65 96 252 obecubrez@minet.sk
42 Veľké Revištia*                25 072 43 Bc. Martin Hrunka   65 97 225 ocu.vr25@gmail.com
43 Vojnatina               124 072 61 Silvia Ihnátová   65 22 353 ocuvojnatina@minet.sk
44 Vyšná Rybnica               119 072 41 František Gejduš   65 95 238 vysnarybnica@lekosonline.sk
45 Vyšné Nemecké                55 072 51  Peter Zuza   65 99 259 obecvysnenemecke@gmail.com
46 Vyšné Remety               112 072 41 Ing. Martin Dolinič   65 95 239 vysneremety@lekosonline.sk
47 Záhor               121 072 53 Marián Hric   65 90 210

starosta@obeczahor.sk

ocu.zahor@lekosonline