Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2020, streda
 

Mestá a obce okresu

Legenda: * sídlo matričného úradu

P.č. názov obce-mesta adresa OcÚ-MsÚ P S Č  starosta-primátor tel. číslo  OcÚ - MsÚ E - mail –OcÚ-MsÚ
1 Sobrance* Štefánikova 23 073 01 Pavol Džurina 65 22 210, 65 23 510 jancova.maria@sobrance.sk
2 Baškovce Baškovce č. 29 073 01 Viera Lukáčová 65 22 337 obecbaskovce@szm.sk
3 Beňatina Beňatina č. 10 072 64 Štefan Minčák 65 82 506 benatina@lekosonline.sk
4 Bežovce* Bežovce č. 184 072 53 Luděk Hamšík 65 90 219 oubezovce@lekosonline.sk
5 Blatná Polianka Blatná Polianka č. 94 072 44 Michal Kontra 65 97 203 blatnapolianka@lekosonline.sk
6 Blatné Remety Blatné Remety č. 26 072 44 Ľuboš Sliško 65 97 235, 69 82 501 bremety@gmail.com
7 Blatné Revištia Blatné Revištia č. 86 072 43 Gabriel Seman 65 97 220 bl.revistia@minet.sk
8 Bunkovce Bunkovce č. 103 072 44  Jana Dzurjová 65 97 345 obecnyur@mail.t-com.sk
9 Fekišovce Fekišovce č. 26 072 33 Miloslava Fedorová 65 96 242 obec.fekisovce@szm.sk
10 Hlivištia Hlivištia č. 73 073 01 Miroslav Džuba 65 22 317 hlivistia@lekosonline.sk
11 Horňa Horňa č. 50 073 01 Slavomír Pšak 65 22 293 horna@interdum.sk
12 Husák Husák č. 25 072 51 Ing. Michal Copák 65 93 272 obechusak@lekosonline.sk
13 Choňkovce Choňkovce č. 180 072 63 Ján Skyba 65 22 510 ou.chonkovce@minet.sk
14 Inovce Inovce č. 28 072 64 Milan Poľak 65 82 514 inovce@inovce.sk
15 Jasenov Jasenov č. 47 072 42 Michal Šabák 65 96 258 jasenov1@post.sk
16 Jenkovce Jenkovce č. 200 072 52 Jaroslav André, Ing. 65 98 409 obecjenkovce@lekosonline.sk
17 Kolibabovce Kolibabovce č. 49 072 61 Mária Pokrivňáková 65 93 273 kolibabovce@lekosonline.sk
18 Koňuš Koňuš č. 39 072 63 Ján Hrinkanič 65 23 315, 65 22 796 konus@lekosonline.sk
19 Koromľa Koromľa č. 172 072 61 Silvia Žeňuchová 65 93 417, 69 83 061 koromla@lekosonline.sk
20 Krčava* Krčava č. 17 072 51 Jozef Hreňko 65 99 222 obeckrcava@lekosonline.sk
21 Kristy Kristy č. 83 072 55 Anna Janošová 65 98 415 kristy@lekosonline.sk
22 Lekárovce Lekárovce č. 505 072 54 Milan Örmezey 65 90 608 obeclekarovce@lekosonline.sk
23 Nižná Rybnica Nižná Rybnica č. 126 073 01 Božena Hoferová 69 81 390, 65 22 342 oun.rybnica@stonline.sk
24 Nižné Nemecké Nižné Nemecké č. 100 072 52 Milan Husár 65 98 513 nizne.nemecke@centrum.sk
25 Orechová Orechová č. 57 072 51 Rastislav Repka 65 22 369 obecorechova@lekosonline.sk
26 Ostrov Ostrov č. 106 072 55 František Marcin 65 22 291, 69 83 150 ocuostrov@stonline.sk
27 Petrovce  Petrovce č. 2 072 61 Pavel Tomčo 65 93 275, 65 93 345 ocuhuta@lekosonline.sk
28 Pinkovce Pinkovce č. 29 072 54 Ján Kočiš 65 90 223 ocupinkovce@sivinet.sk
29 Podhoroď* Podhoroď č. 112 072 64 Anton Hricko 65 84 077 podhorod@lekosonline.sk
30 Porostov Porostov č. 86 072 55 Miroslav Hreščák 65 22 822 porostov@lekosonline.sk
31 Porúbka* Porúbka č. 151 072 61 Gabriel Falis 65 93 254 obec@porubka.sk
32 Priekopa Priekopa č. 100 072 61 Peter Sekerák, Ing. 65 22 283 ocupriekopa@lekosonline.sk
33 Remetské Hámre* Rem. Hámre č. 82 072 41 Michal Pado 65 95 236 remetskehamre@lekosonline.sk
34 Ruská Bystrá Ruská Bystrá č. 19 072 64 Ján Sakulič 65 84 071 ruskabystra@lekosonline.sk
35 Ruskovce Ruskovce č. 47 072 42 Anna Ohradzanská 65 22 351, 65 23 599 ruskovce@post.sk
36 Ruský Hrabovec Ruský Hrabovec č. 51 072 64 Juraj Cinkanič 65 84 086 ocuruskyhrabovec@centrum.sk
37 Sejkov Sejkov č. 80 072 51 Peter Tokár 65 99 421 sejkov@lekosonline.sk
38 Svätuš Svätuš 72 072 55 Milan Širochman 65 97 202 svatus@post.sk
39 Tašuľa Tašuľa č. 43 072 52 Milan Hrešo 65 98 260 ocutasula@centrum.sk
40 Tibava Tibava č. 131 073 01 Andrej Timko 65 22 271 ocu.tibava@lekosonline.sk
41 Úbrež* Úbrež č. 169 072 42 Jozef Antonič, MVDr. 65 96 252 obecubrez@minet.sk
42 Veľké Revištia* Veľké Revištia č. 25 072 43 Martin Hrunka 65 97 225, 69 82 480 velkerevistia@lekosonline.sk
43 Vojnatina Vojnatina č. 124 072 61 Silvia Ihnátová 65 22 353 ocuvojnatina@minet.sk
44 Vyšná Rybnica Vyšná Rybnica č. 119 072 41 František Gejduš 65 95 238 vysnarybnica@lekosonline.sk
45 Vyšné Nemecké Vyšné Nemecké č. 55 072 51  Jozef Danko 65 99 259 martasekerakova@gmail.com
46 Vyšné Remety Vyšné Remety č. 112 072 41 Martin Dolinič, Ing. 65 95 239, 69 82 010 vysneremety@lekosonline.sk
47 Záhor Záhor č. 121 072 53 Milan Šabák 65 90 210, 6982 680-1 ocu.zahor@lekosonline.sk