Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2022, štvrtok
 

Mgr.Katarína Kačalková-neplatné

KEP

 

Detaily k vydanému certifikátu:

Meno držiteľa certifikátu: Katarína Kačalková

Dátum platnosti od: 5.4.2017

Dátum platnosti do: 5.4.2018


 

Vydavateľ:

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services

O = První certifikační autorita, a.s.

CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009

C = CZ

Sériové číslo:

00 a8 28 66

Algoritmus:

sha256RSA

Subjekt:

SN = Kačalková

G = Katarína

O = Okresný úrad Ružomberok

O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

CN = Katarína Kačalková OPRÁVNENIE 1 JKM

C = SK

Verejný kľúč:

3082010a028201010096406d533b0f6a9e2d0b8519bfbbc4b0417f5eb7da37e6c45dc51a46561e30bd6a3acb1f7d09ed86a479d380137f

26160274b37b2a95dfd0ddbe2107d8ac66693248447c7628968458fbdb75ee729d7089ba2202565a2d49cb0255f5256af9e5a8daa415b

6b7445cf81a37cfeb848e57a424e3dc76e4eebfe28026d6ac931217d2d92a62c82a17f5c8fcde0f4ddea2c5044c8dabe66197b8e3c816a3b

baba6ed60d2807a09e7c350a275f5b3e7f8bca6cd8d07700e76118a96d4a1bd83e1061d956e09cb2d6c1460417a32144aa97efbfc236c7

4745b7056231208d674edab090330d00ddb6bb1a1fb3e986f64b9c3f48cfe7b28257635149ceddfe6e306b4e50203010001

Odtlačok:

‎002920734488c9ffc9d5d0b4c86ea82789622a78

Podpisový algoritmus:

sha1

Dátum platnosti od:

10. apríla 2015

Dátum platnosti do:

09. apríla 2016

 

Pracovník je oprávnený podpisovať svojím zaručeným elektronickým podpisom nasledovné

výstupné elektronické dokumenty :

- osvedčenie o živnostenskom oprávnení

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti

- potvrdenie o ukončení podnikania

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis

- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané

- úradný záznam o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení

- úradný záznam o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri

- výpis zo živnostenského registra

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri

- potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti

- výzva na odstránenie nedostatkov podania

- rozhodnutie o zastavení konania

- rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia

- rozhodnutie o tom, že podanie nie je ohlásením

 

Vydavateľ:

CN =CA Disig, OU = ACA-307-2007-2, O = Disig a.s., L = Bratislava, C = SK

Sériové číslo:

01 00 42 d8

Algoritmus: sha256RSA
Subjekt:

G=Katarina, SN=Uhrikova, CN=MANDATAR Mgr. Katarina Uhrikova OPRAVNENIE 1 JKM, SERIALNUMBER=PNOSK 6461066568, O=MANDANT-Okresny urad Ruzomberok, L=Ruzomberok, C=SK

Verejný kľúč:

3082010a02820101008325f6dd72fc7260373a3fec94985448f08c22068451e8dc093512c6e03f9e0965df9fbd

7accae23a4f372cf597dc319f992dcb9f1feebd57ea18b90e40101b2710ed50dea15ae669575e36e9e4816da10

deb2a61f06ae02e375285d589b0abbd0bfa391e45ad9c0888d2f272b6a25ef144c7e409e068464a74329eb512

c3fc92336e4343cb1b4b9e2febf14b9c65ce5d70b9135e9f7859c75770ee4d43e70ae3212c1a87ad9cd0848d05

a2796e70c6d9c2dd03c897cbaa78017111d39f6622cf1364baa386f3f0b7db27ca76ce37e707aef98eb56a0f4b6

af4a14506cf653a67408d6a5fe63a41a27602aad5b91c2ac56836a15d7504719165b65ee58a2b7310203010001

Odtlačok:

4a be 8f 70 83 16 51 30 06 83 be 62 77 88 d4 6f 1d ac 94 d0

Podpisový algoritmus: sha256RSA
Dátum platnosti od: 16. apríla 2014
Dátum platnosti do: 16. apríla 2015
Poznámka:

Pracovník je oprávnený podpisovať svojím zaručeným elektronickým podpisom nasledovné

výstupné elektronické dokumenty :

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti

- potvrdenie o ukončení podnikania

- výpis zo živnostenského registra