Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2022, štvrtok
 

Mgr.Katarína Kačalková

KEP

 

Detaily k vydanému certifikátu:

Meno držiteľa certifikátu: Katarína Kačalková

Dátum platnosti od: 3.4.2018

Dátum platnosti do: 3.4.2019

Vydavateľ:

CN = CA Disig QCA3
OU = ACA-307-2007-2
O = Disig a.s.
SERIALNUMBER = NTRSK-35975946
L = Bratislava
C = SK

Sériové číslo:

 

11 0a 21 3b 44 d8 e6 00 0b 91

Algoritmus:

sha256RSA

Subjekt:

C = SK
L = Ružomberok
OU = Jednotné kontaktné miesto
O = MANDANT Okresný úrad Ružomberok
SERIALNUMBER = IDCSK-EJ453630
SN = Kačalková
G = Katarína
CN = MANDATÁR Mgr. Katarína Kačalková OPRÁVNENIE 1066

Verejný kľúč:

3082010a0282010100bd70c439ead747c6b91a29c012ed28a26cab5024aa4095d87b662ea41

acefe4ac13ea606580ce10cc698a071392caa52c78e658ae063a05211918f661a0b7974783a22

11f214d27a8f77a7ec29323c3b6958386fd1c1c4a6dbb392441b3d563aecfa221d85897efe095f9

bd56f03b0056e7b0fdff35f891eadfe5ce7ca55de25f48a758fc0d1f210f716552c893b2df1854c62

d4d12c5e83a49684d8a05f7fab0291ae6f97b39627e857eff244e49aa41fc9167b39d3e4d770959

e7fbbbf4e3fe76b55661e3b90a68cc4d50ecef8a68eeae3a35b24bf823800c34e94020518e4d5ab

2451a59e28795f02604388c0cfda82d66d06bec72ee42e58fcaf9aada3110203010001

Odtlačok:

‎‎e9 98 91 d5 48 53 df cf 19 a5 4c f4 6e c3 23 37 53 40 90 4c

Podpisový algoritmus:

 

shas1

Dátum platnosti od:

05. apríla 2017

Dátum platnosti do:

05. apríla 2018

 

Pracovník je oprávnený podpisovať svojím zaručeným elektronickým podpisom nasledovné

výstupné elektronické dokumenty :

- osvedčenie o živnostenskom oprávnení

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti

- potvrdenie o ukončení podnikania

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis

- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané

- úradný záznam o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení

- úradný záznam o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri

- výpis zo živnostenského registra

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri

- potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti

- výzva na odstránenie nedostatkov podania

- rozhodnutie o zastavení konania

- rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia

- rozhodnutie o tom, že podanie nie je ohlásením